Opptaksprøve

Ved flere av våre studier må du levere en opptaksprøve og egenvurderingsskjema i tillegg til søknaden.

Opptakskravene for fagskoleutdanning, er fullført videregående skole. Søkere som mangler fag fra videregående opplæring, og ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan likevel bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse. Vi behandler alle søkere i tråd med fagskoleforskriften.