Ungdom, identitet, utenforskap og rus.

Foredraget holdes av Otto Stormyr. Han er utdannet vernepleier og har videreutdanning innenfor nettverksterapi og relasjonell praksis. Han er godt bevandret i det offentlige landskapet og brenner for at tjenestene skal jobbe sammen på en god måte som gagner klientene.

Dato: 14. januar 2023
Klokkeslett: 10-14:00
Påmelding utgått