Logistikkoperatør

Skreddersydd fagbrevkurs i logistikkoperatørfaget. Dette kurset forbereder deg på veien mot et fagbrev ved å utvikle din kunnskap og skriveferdigheter gjennom nettstudier.

kr 10.900,00

Tilbud!

Kurstype

fagbrevkurs

Oppstart

19. august

Pris

Kr 10900

Gjennomføring

Nettbasert

Språk

Norsk

Varighet

6 måneder - 1 år

Eksamen

Eksamen arrangeres av fylket du tilhører.

Tilskudd

Kurset er godkjent i statens lånekasse for utdanning

Kursinformasjon og teorieksamen

Kursmål:

 • Forbereder kandidater til teorieksamen for praksiskandidater.

Fagbrevkurs for Logistikkoperatør: Mål og innhold

Faget sikter mot å:

 • Sikre og effektivisere samferdsel:
  • Organisere samferdsel på en måte som ivaretar sikkerhet og effektivitet.
  • Beskytte verdier under transport og lagring for å sikre trygg forvaltning av gods.
 • Utvikle kompetente logistikkoperatører:
  • Fremme utviklingen av strukturerte og løsningsorienterte logistikkoperatører.
  • Bygge kompetanse innen planlegging, drift, og organisering av transport, både internt og eksternt.

Fokuset i faget:

 • Utvikle nødvendig kompetanse for å håndtere logistikkoppgaver effektivt, med vekt på sikkerhet og effektiv samferdsel.
 • Styrke arbeidslivets behov for faglært personell som kan bidra til optimalisering av logistikk- og transportprosesser.

Innleveringer og Veiledning:

 • Det er frihet til å bestemme tidspunkt for innlevering og antall oppgaver.
 • Personlig veiledning gis på hver innlevering, med spesielt fokus på trening i å skrive eksamensoppgaver.
 • Anbefaling: Jevnlige innleveringer med minimum 2 eksamensoppgaver. Dette er for å lære å integrere pensum i eksamensbesvarelsen.

Oppmelding til Eksamen:

 • Vårsemester: 15. januar – 1. februar.
 • Høstsemester: 1-15. september.

Kjerneelementer i logistikkoperatørfaget:

Helse, Miljø og Sikkerhet

Kjerneelementet har fokus på:

 • Risikovurdering ved utførelse av arbeidsoppgaver.
 • Ivaretakelse av egen og kollegers sikkerhet i yrkesutøvelsen.
 • Valg og bruk av korrekt verneutstyr, bekledning og hjelpemidler.
 • Sikring av arbeidsoppgaver for å forhindre ulykker og materielle skader.

Verdikjede

Kjerneelementet har fokus på:

 • Utvikling av en helhetsforståelse for effektive logistikkoperasjoner i verdikjeden og deres bidrag til økt lønnsomhet.
 • Effektiv og nøyaktig mottak, håndtering og klargjøring av varer, gods eller passasjerer.
 • Bruk av registreringssystemer, valg av emballasje, klassifisering og dokumentasjon i tråd med kvalitetskrav.
 • Vedlikehold og bruk av tekniske hjelpemidler og sikringsutstyr i produksjon og transport.

Planlegging og Forbedringsarbeid

Kjerneelementet har fokus på:

 • Planlegging av logistikkoppgaver og beregning av framføringstider.
 • Vurdering av transportløsninger tilpasset varenes, godsets eller passasjerenes behov og kvalitetskrav.
 • Identifisering av forbedringsområder og utforming av forbedringstiltak innen logistikkfunksjoner.

Veien til fagprøven som praksiskandidat

 1. Skriftlig Eksamen:
  • Som praksiskandidat, er det første steget å bestå den skriftlige eksamen.
  • Det kreves ikke et bestemt antall arbeidstimer for å ta den skriftlige prøven.
 2. Arbeidstimer:
  • Etter å ha bestått den skriftlige eksamen, må du kunne dokumentere 8700 relevante arbeidstimer.
  • Fylket du tilhører er ansvarlig for å godkjenne disse timene.
 3. Kontaktinformasjon:
  • Usikker på antall godkjente arbeidstimer? Ta kontakt med fylkeskommunen der du bor for å få klarhet.
 4. Alderskrav:
  • Du må være over 23 år for å kvalifisere som praksiskandidat.

Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om dette eller andre studier?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor står våre studieveiledere klare til å hjelpe deg og forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning. Fyll inn skjemaet så tar en av våre studieveiledere raskt kontakt med deg.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.

Les mer