Logistikkoperatør

Dette fagbrevkurset er for deg som ønsker å ta et forberedende kurs rettet mot fagbrevet som logistikkoperatør. Kurset tilbyr dybdekunnskap og praktiske ferdigheter som er relevant innenfor logistikkbransjen.

kr 12.500,00

Kurstype

fagbrevkurs

Oppstart

15.01.2024

Pris

Kr 12500

Gjennomføring

Nettbasert

Språk

Norsk

Varighet

6 måneder - 1 år

Eksamen

Eksamen arrangeres av fylket du tilhører.

Tilskudd

Kurset er godkjent i statens lånekasse for utdanning

Kursinformasjon og teorieksamen

Kursmål:

 • Forbereder kandidater til teorieksamen for praksiskandidater.

Fagbrevkurs for Logistikkoperatør: Mål og innhold

Faget sikter mot å:

 • Sikre og effektivisere samferdsel:
  • Organisere samferdsel på en måte som ivaretar sikkerhet og effektivitet.
  • Beskytte verdier under transport og lagring for å sikre trygg forvaltning av gods.
 • Utvikle kompetente logistikkoperatører:
  • Fremme utviklingen av strukturerte og løsningsorienterte logistikkoperatører.
  • Bygge kompetanse innen planlegging, drift, og organisering av transport, både internt og eksternt.

Fokuset i faget:

 • Utvikle nødvendig kompetanse for å håndtere logistikkoppgaver effektivt, med vekt på sikkerhet og effektiv samferdsel.
 • Styrke arbeidslivets behov for faglært personell som kan bidra til optimalisering av logistikk- og transportprosesser.

Innleveringer og Veiledning:

 • Det er frihet til å bestemme tidspunkt for innlevering og antall oppgaver.
 • Personlig veiledning gis på hver innlevering, med spesielt fokus på trening i å skrive eksamensoppgaver.
 • Anbefaling: Jevnlige innleveringer med minimum 2 eksamensoppgaver. Dette er for å lære å integrere pensum i eksamensbesvarelsen.

Oppmelding til Eksamen:

 • Vårsemester: 15. januar – 1. februar.
 • Høstsemester: 1-15. september.

Kjerneelementer i logistikkoperatørfaget:

Helse, Miljø og Sikkerhet

Kjerneelementet har fokus på:

 • Risikovurdering ved utførelse av arbeidsoppgaver.
 • Ivaretakelse av egen og kollegers sikkerhet i yrkesutøvelsen.
 • Valg og bruk av korrekt verneutstyr, bekledning og hjelpemidler.
 • Sikring av arbeidsoppgaver for å forhindre ulykker og materielle skader.

Verdikjede

Kjerneelementet har fokus på:

 • Utvikling av en helhetsforståelse for effektive logistikkoperasjoner i verdikjeden og deres bidrag til økt lønnsomhet.
 • Effektiv og nøyaktig mottak, håndtering og klargjøring av varer, gods eller passasjerer.
 • Bruk av registreringssystemer, valg av emballasje, klassifisering og dokumentasjon i tråd med kvalitetskrav.
 • Vedlikehold og bruk av tekniske hjelpemidler og sikringsutstyr i produksjon og transport.

Planlegging og Forbedringsarbeid

Kjerneelementet har fokus på:

 • Planlegging av logistikkoppgaver og beregning av framføringstider.
 • Vurdering av transportløsninger tilpasset varenes, godsets eller passasjerenes behov og kvalitetskrav.
 • Identifisering av forbedringsområder og utforming av forbedringstiltak innen logistikkfunksjoner.

Veien til fagprøven som praksiskandidat

 1. Skriftlig Eksamen:
  • Som praksiskandidat, er det første steget å bestå den skriftlige eksamen.
  • Det kreves ikke et bestemt antall arbeidstimer for å ta den skriftlige prøven.
 2. Arbeidstimer:
  • Etter å ha bestått den skriftlige eksamen, må du kunne dokumentere 8700 relevante arbeidstimer.
  • Fylket du tilhører er ansvarlig for å godkjenne disse timene.
 3. Kontaktinformasjon:
  • Usikker på antall godkjente arbeidstimer? Ta kontakt med fylkeskommunen der du bor for å få klarhet.
 4. Alderskrav:
  • Du må være over 23 år for å kvalifisere som praksiskandidat.

Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om dette eller andre studier?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor står våre studieveiledere klare til å hjelpe deg og forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning. Fyll inn skjemaet så tar en av våre studieveiledere raskt kontakt med deg.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.

Les mer