Å ta en fagskoleutdanning – en enkel oversikt

Ved å ta en fagskoleutdanning tilegner du deg praktiske ferdigheter og kunnskap som kan brukes i arbeidslivet.


Å ta en fagskoleutdanning betyr at du går på skole for å tilegne deg praktiske ferdigheter og kunnskaper som du kan bruke rett ut i arbeidslivet. Du får en spesialisert opplæring for å øke kompetansen på et bestemt område.


1. Praktisk tilnærming: Fagskoleutdanning har en praktisk tilnærming som forbereder deg direkte til arbeidslivet. Du tilegner deg arbeidsmetoder og teknikker, samt opparbeider deg ny kunnskap for å utføre ulike oppgaver innenfor et bestemt yrkesfelt.

2. Raskt ut i arbeid: Forskjellen fra universitet eller høyskole er at fagskoleutdanning ofte har et kortere utdanningsløp. Du kan bli klar for jobb raskere – Noen utdanninger varierer fra noen måneder til de som strekker seg over et par år.

3. Nytteverdi: Fagskoler fokuserer på å gjøre deg klar for en bestemt jobb. Du lærer det som er relevant og nyttig for det yrket du ønsker å jobbe i.

4. Mindre omfattende teori, mer praksis: I stedet for omfattende teori, fokuserer fagskoleutdanning på det praktiske. Du lærer hvordan du utfører ulike metoder og prinsipper i praksis, noe som gjør deg godt forberedt til yrket du skal jobbe i.

5. Yrkesrettet opplæring: Enten det er innen helse, teknologi, oppvekst eller annet, er fagskolen rettet mot spesifikke yrker. Du blir ekspert innenfor ditt felt.

6. Tett Samarbeid med Bransjen: Fagskoler samarbeider ofte tett med bedrifter og bransjer. Det betyr at det du lærer er relevant for dagens behov i arbeidslivet.

7. Muligheter for Videre Utdanning: Selv om fagskoleutdanningen fokuserer på å få deg raskt ut i arbeid, gir den også muligheter for videre utdanning hvis du senere ønsker å studere mer.


Å ta en fagskoleutdanning er en praktisk og effektiv måte å skaffe deg de ferdighetene du trenger for å trives i ditt valgte yrke.

Våre studieprogrammer er utformet for å gi deg praktiske ferdigheter og kunnskap som er relevante for dagens arbeidsmarked. Utforsk mulighetene ved å ta en fagskoleutdanning for å bli tryggere i faget og stå stødigere i arbeidet du er i, eller for å skape nye veier mot en ønsket karriere.


Studieeksempler ved vår Fagskole:

Sosialpedagogikk og Spesialpedagogikk: Studiene innen sosialpedagogikk og spesialpedagogikk fokuserer på å utvikle kompetansen til å arbeide med individuelle behov, spesielt innen sosialt arbeid med barn og ungdommer og spesialundervisning.

Sykdomslære for Helsefagarbeidere: Dette studiet gir en grundig forståelse av sykdomslære, relevant for helsefagarbeidere. Du lærer om forskjellige perspektiver i helsefremmende og forebyggende arbeid, samt om sykdomslære og legemidler. 

Regnskaps- og Lønnsmedarbeidere: Dette studiet fokuserer på regnskap og lønnsarbeid, og gir deg nødvendig kompetanse for å håndtere økonomiske oppgaver i en bedrift. Du lærer om regnskapsprinsipper, regnskapssystemer og lønnsadministrasjon. 

Videomarkedsføring: Studiet i videomarkedsføring gir deg ferdigheter innen planlegging, produksjon og distribusjon av videoer for markedsføring. Du lærer å utnytte kraften i visuell kommunikasjon for å nå målgruppen din.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.

Les mer