Nye utdanninger ved Din Kompetanse Fagskole

Nye og spennende utdanninger for deg som jobber innen helse og oppvekstfag.

Vurderer du videreutdanning? Vi har nye og spennende utdanninger som er NOKUT godkjent, for deg som jobber innen helse og oppvekstfag. Utforsk våre nye fagtilbud nedenfor, eller oppdag alle de spennende fagene vi har tilgjengelige gjennom linken nederst i artikkelen. Kanskje finner du et fag som passer deg perfekt.

Sosialpedagogikk

60 studiepoeng – deltid over 2 år
Digital undervisning en kveld per uke

Studiet er delt inn i fire enkeltstående, med påfølgende emner hvor det er avsluttende eksamen til hvert emne. Studenten får kunnskap om oppvekstmiljø, oppvekstvilkår, etikk, kommunikasjon. Forstå betydningen av sosialpedagogisk arbeid med barn og unge alderen 0-18 år. Anvende ulike kommunikasjonsformer med barn og unge, anvende fagkunnskap om problematferd, læring og betydningen av inkludering i arbeid med sosialpedagogikk for barn og unge. Anvende sosialpedagogisk verktøy og metoder i arbeid med barn og unge som har utfordrende adferd. Bistå til å kartlegge behov og identifisere faglige problemstillinger hos barn og unge. Kunnskap innen relasjoner etc.

Arbeidsmetoder i barnehage 

30 studiepoeng – 1 år
Digital undervisning en kveld per uke

Metodikk og didaktikk. Bidra til utvikling av sosial kompetanse, språkutvikling, etikk og kommunikasjon. Hvordan bygge gode relasjoner, gjennomgang av trygghetssirkelen, forstå og imøtekomme barns følelser og behov. Det er også fokus på emosjonell omsorg, tilknytning og tilegne seg kunnskap innen emosjonsregulering etc.

Sykdomslære og legemidler for helsefagarbeidere i arbeid med den eldre pasienten

60 studiepoeng – deltid over 2 år
Digital undervisning en kveld per uke

Studiet er delt inn i 4 enkeltstående emner og studenten vil få kunnskap blant annet innen forebygging og helsefremmende arbeid fra system til individnivå. Funksjon og ansvar i helsefremmende arbeid, etikk og kommunikasjon. Veiledning som pedagogisk metode. Livsfaser og helse, velferdsteknologi. Ressurser og risikofaktorer som kan føre til helsesvikt. Studenten vil også få kunnskap om det å leve med kronisk sykdom, sykdomsprosesser, med spesiell vekt på svulster, inflammasjon og infeksjoner. Sykdommer i ulike organsystemer, geriatri, væskeforstyrrelser og væskebehov. Eldre og legemidler, observasjonsskjemaer etc. 

For å se alle våre nye og spennende utdanninger:


Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.

Les mer