Spesialpedagogikk for ansatte i barnehage – stedsbasert (Larvik)

kr 4.990,00

Påmeldingsfrist

1. april. 2024

Kurstype

kompetanseheving

Oppstart

11.04.2024

Pris

Kr 4990

Språk

norsk

Varighet

5 uker

Om kurset: Kurset retter seg mot ansatte i barnehage som ønsker å få økt kunnskap om, og innsikt i hvordan man kan gjenkjenne og legge til rette for spesialpedagogiske behov i barnehagen. Kurset er hensiktsmessig for alle som ønsker å øke sin generelle spesialpedagogiske kompetanse i barnehage, som pedagoger, fagarbeidere og assistenter.

Du vil få en teoretisk og praktisk innføring i spesialpedagogikk som fag, sosial kompetanse, språkvansker, psykisk helse, ASK, ADHD og Autismespekterdiagnoser.

Mål: Målet med kurset er at du skal oppleve økt faglig trygghet i din arbeidspraksis til å kunne gjenkjenne og tilrettelegge for barn med ulike spesialpedagogiske behov, i tråd med tidlig innsats. Samtidig vil du kunne avgjøre hvilke spesialpedagogiske arbeidsmåter og tiltak som kan være mest hensiktsmessige for enkeltindivid og barnegruppe for å støtte barns utvikling og læring.

Sted: Din Kompetanse Fagskole. Larvik, Olavsgate 7.

Varighet: Kurset har en varighet over fem uker, med oppstart torsdag 11.04.24 kl. 18.00-21.00

  • Torsdag 11.04 Innføring i spesialpedagogikk; Inkludering, likeverd, læring og mestring
  • Torsdag 18.04 Sosial kompetanse; sosiale ferdigheter og sosial læring hos barn og unge
  • Torsdag 25.04 Psykisk helse i barnehagen; utfordrende atferd, emosjonsregulering og toleransevinduet
  • Torsdag 02.05 Språkvansker; barns språkutvikling, språkvansker og ord- og begrepsforståelse
  • Torsdag 09.05 ASK ADHD og autismespekterdiagnoser; tidlig innsats, tilrettelegging og samarbeid

Litteratur: Det vil bli benyttet ulik litteratur som baserer seg på nyere forskning på det spesialpedagogiske feltet. Litteratur blir presentert nærmere oppstart.

Kursholder: Kursholder er utdannet førskolelærer og spesialpedagog. Hun har mange års erfaring i direkte arbeid med barn med spesialpedagogiske behov, samt veiledning av barnehagepersonell og foreldre

Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om dette eller andre studier?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor står våre studieveiledere klare til å hjelpe deg og forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning. Fyll inn skjemaet så tar en av våre studieveiledere raskt kontakt med deg.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.

Les mer