Delemner

Ønsker du å ta delemner?

Vi tilbyr delemner som gjør at du senere kan gå inn i studiene spesialpedagogikk og psykisk helse og livsmestring.

Delemner i studiet spesialpedagogikk
Velg mellom flere ulike delemener

Delemner i studiet psykisk helse og livsmestring
Velg mellom flere ulike delemner