Helsefagarbeider VG2

Hei , velkommen til kurset Helsefagarbeider

Takk for at du har meldt deg på kurs hos oss. Vi gleder oss til å bli mer kjent med deg og «lose» deg igjennom kurset, slik at du kan gå opp til den skriftlige eksamen med stor trygghet og mye kompetanse.

Vi har mange års erfaring innen fagbrev undervisning og veldig gode resultater og håper at du opplever kurset som lærerikt og fin måte å lære på.

Inne på denne portalen finner du deler av pensum. Vi har lagt vekt på at du skal lære deg kompetansemålene, slik at du har lært det som er nødvendig og viktig i forhold til selve faget ditt men også i forhold til eksamen.

Dette er ikke ett kurs hvor du skal behøve å bruke mange timer i uken på å lære deg pensum og skrive innsendingsoppgaver.  Vi ønsker at du skal ha fokus på det som er relevant for deg og derfor er det ikke inne på denne portalen ekstremt mye å lese, men som nevnt har vi fokus på det som er relevant og nødvendig å lære.

Du må følge rekkefølgen i kurset for å komme til neste modul. Når du har kommet deg igjennom alle modulene, så kan du gå tilbake på hvilken modul du ønsker. Vi har valgt denne metoden, fordi vi ønsker at du skal han en strukturert opplæring i kurset.

Når alle modulene er ferdig og du har gjort innsendingsoppgavene, noe som selvfølgelig er frivillig, så er tiden inne for at du kan starte på eksamensoppgaver. Her vil du også få veilednings underveis.

Vi ønsker deg lykke til med kurset og husk: ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på.

Vennlig hilsen
Din Kompetanse AS
Hilde og Martin