Renholdsoperatør

VELKOMMEN TIL KURSET RENHOLDSOPERATØR

Takk for din påmelding og at du ønsker å være elev hos oss!

Portalen er bygd opp etter kompetansemålene i VG3 Renholdsoperatør. Dette er da hoved pensumet på veien mot den skriftlige eksamen. Den skriftlige eksamen arrangeres to ganger i året, via Fylket. Oppmelding er via privatistweb.no
Du vil få beskjed i god tid fristen går ut, og beskrivelse på hvordan du melder deg opp.

I dette kurset lærer du grunnleggende ferdigheter, du lærer hvordan du skal kommunisere med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere. Hvordan du dokumenterer arbeidsprosessen frem til det ferdige produktet. I tillegg lærer du hva det vil si å kunne diskutere og vurdere faglige løsninger og arbeidsprosesser.

Du lærer hvordan du skal finne frem til relevant faglitteratur, regelverk og standarder. Det innebærer også at du lærer å forstå innholdet i og bruke spesifikasjoner, tegninger, produktbeskrivelser og arbeidsbeskrivelser.

Å kunne regne i renholdsoperatørfaget innebærer å beregne tid, areal, mengder og overflater i bygg, anlegg, installasjoner og transportmidler.

Å kunne bruke digitale verktøy i renholdsoperatørfaget innebærer å bruke digitale verktøy i planlegging, produksjon, dokumentasjon og kommunikasjon. Anvendelse av slike verktøy omfatter bruk av digitale måleverktøy, beregninger, tegning, bildebehandling og føring av sjekklister knyttet til kvalitetssikring.

Vi har lang erfaring i fagbrev og opptatt av at du skal lære deg hvordan du skal skrive eksamensoppgaver, knyttet pensum inn i oppgavene. Du får rask tilbakemelding på innleveringer og ønsker du veiledning, ta kontakt med oss, enten via telefon eller vi kan logge oss på vårt virtuelle klasserom.

Lykke til med kurset!
Hilde og Martin
hilde@dinkompetanse.no og martin@dinkompetanse.no