Oppvekst & Læringssenter

Vi var tidligere en del av Din Kompetanse Fagskole AS, men fra våren 2022 valgte vi å dele firmaet i to og opprettet Din Kompetanse AS. Vi tilbyr fagbrev for praksiskandidater og studiespesialisering for dem som har behov for å forbedre karakterer eller ta opp igjen fag fra videregående skole. 

Vi tilbyr også dysleksitest for barn/ungdommer og voksne. Vi har blant annet spesialpedagoger blant våre ansatte, som kan bidra med tilrettelegging og testing av dysleksi. 

Vi tilbyr også korte kurs innen spesialpedagogikk, rus, psykiatri. Både nettbasert og klasserom. Vi kan utvikle egne kurs for bedrifter, både digitalt og i klasserom.

Din Kompetanse Oppvekst & Læringssenter AS
Org. nr: 929 314 395
hilde@dinkompetanse.no
904 76 806

Søknadsportalen for høyere yrkesfaglig utdanning er åpen: Søk nå!

Ønsker du å utvide din faglige kompetanse? Ved Din Kompetanse Fagskole har vi åpnet søknadsportalen for våre populære fagutdanninger.

Å ta en fagskoleutdanning – en enkel oversikt

Ved å ta en fagskoleutdanning tilegner du deg praktiske ferdigheter og kunnskap som kan brukes i arbeidslivet.

Nye Fagbrevkurs starter 15. Januar 2024 

Bli klar for skriftlig eksamen med vårt forberedelseskurs! Ta steget mot fagbrevet.