Sertifisert til å gjennomføre dysleksitest

Dysleksitest for barn, ungdom og voksne, med kort venteliste.

Har du et barn eller ungdom som har behov for dysleksitest?

Vi er sertifisert til å gjennomføre literate dysleksitest for barn, ungdom og voksne, med kort venteliste. 

Literate dysleksitester er utviklet for å avdekke lese- og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne. Dysleksitestene er basert på mange års forskning. De består av screeningtester og oppfølgingstester. Vi har også spesialpedagoger, som kan bidra inn mot barnehage eller skole, hvis det skal være behov. 

MÅLEEGENSKAPER​

Literate dysleksitester har høy reliabilitet (dvs. målesikkerhet), og validitet.

De statistiske beregningene fra normeringsstudiene viser at testene er veldig godt egnet til å skille individer med mulig dysleksi og individer uten dysleksi.

Måleegenskapene til voksentesten er publisert i det internasjonale, fagfellevurderte forskningstiddskriftet Dyslexia.

Måleegenskapene til barnetesten er publisert i det internasjonale, fagfellevurderte forskningstiddskriftet Hammill Institute on Disabilities.

DYSMATE-C (BARNETESTEN)

Det er viktig å identifisere barn med risiko for dysleksi så tidlig som mulig. Forskning viser at tiltak er mest effektive de første skoleårene. Denne fordelen vedvarer og barn som mottar tidlig støtte fortsetter å prestere bedre enn de som mottar den senere. 

Dysmate-C måler universelle kognitive markører som er tilstede også før man begynner på skolen, og er normert fra førskolen til 7.trinn. 

Testen består av flere deltester, bestemt ut fra kandidatens klassetrinn.

 • Bokstavkunnskap
 • Fonemisolasjon
 • Arbeidsminne
 • Hurtigbenevning
 • Fonemutelatelse
 • 1-min lesetest
 • Orddiktat

DYSMATE-Y (UNGDOMSTESTEN)

Mange ungdommer med dysleksi har gått gjennom hele barneskolen uten å bli oppdaget. Dysleksi er ikke noe som man “vokser seg ut av” i tenårene. Med lengre tekster og høyere krav blir dette en utfordring på ungdomsskolen. 

Dysmate-Y (Screening) identifiserer raskt og pålitelig ungdommer med risiko for dysleksi. Personer som får utslag på screeningtesten bør utredes videre med oppfølgingstesten.

Dysmate-Y ligner på Dysmate-A testen for voksne. Screening- og oppfølgingstesten består av de samme deltestene, men inneholder ulike elementer som passer for aldersgruppen.

Screeningtesten består av 6 deltester

 • Orddiktat
 • Tulleord
 • Lesetest
 • Ordforståelse
 • Skrivehastighet
 • Ordkjedetesten

Oppfølgingstesten består av 4 deltester

 • Arbeidsminne
 • Hurtigbenevning
 • 1-min lesetest
 • Spoonerism

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.