Sertifisert til å gjennomføre dysleksitest

Dysleksitest for barn, ungdom og voksne, med kort venteliste.

Trenger du en dysleksitest for barn, ungdom eller voksne med kort ventetid? Vi har sertifisering for å gjennomføre Literate dysleksitester, og våre spesialpedagoger er tilgjengelige for støtte i barnehage eller skole ved behov.

Hvorfor det er viktig å oppdage dysleksi så tidlig som mulig

Det er viktig å fange opp dysleksi så tidlig som mulig av flere grunner. Først og fremst gir tidlig oppdagelse bedre muligheter for å støtte den enkelte elev i å utvikle lese- og skriveferdigheter. Tidlig inngrep kan hjelpe i å minimere konsekvensene av dysleksi og øke sjansene for å lykkes med utdanningen.

Videre kan tidlig identifisering av dysleksi bidra til å redusere frustrasjon og negativ selvoppfatning hos eleven. Det gir også lærere og skolepersonell muligheten til å tilpasse undervisningen for å møte de spesifikke behovene til elever med dysleksi.

Til slutt, identifisering av dysleksi tidlig gir mulighet for rask iverksetting av tiltak for å gi nødvendig støtte og tilrettelegging. Dette kan omfatte spesifikke undervisningsmetoder, bruk av teknologiske hjelpemidler og annen tilpasning som letter læring og mestring for personer med dysleksi. Det er viktig for barn og ungdom at de voksne rundt dem undersøker om de har dysleksi eller ikke. Tidlig innsats kan gi en solid plattform for et mer vellykket skoleløp for enkeltelever med dysleksi.

Hvorfor velge Literate dysleksitest?

Dysleksitestene vi tilbyr er utviklet for å avdekke lese- og skrivevansker. De er basert på omfattende forskning og inkluderer screening- og oppfølgingstester. Med høy reliabilitet og validitet er testene effektive for å skille mellom individer med mulig dysleksi og de uten.

Testenes måleegenskaper​

Literate dysleksitester har høy reliabilitet, og validitet. Det vil si at de har høy målesikkerhet og gyldighet.

Resultatene fra normeringsstudiene viser at testene effektivt skiller mellom individer med mulig dysleksi og de uten dysleksi.

Dersom du ønsker å lese mer om måleegenskapene til testene, er måleegenskapene til voksentesten publisert i det internasjonale, fagfellevurderte forskningstiddskriftet Dyslexia.

Du kan også lese om måleegenskapene til barnetesten, som er publisert i det internasjonale, fagfellevurderte forskningstiddskriftet Hammill Institute on Disabilities.

DYSMATE-C (BARNETESTEN)

Som tidligere skrevet, er det viktig å identifisere barn med risiko for dysleksi så tidlig som mulig. Forskning viser at tiltak er mest effektive de første skoleårene. Denne fordelen vedvarer og barn som mottar tidlig støtte fortsetter å prestere bedre enn de som mottar den senere. 

Dysmate-C, som er en barnetest, måler allmenne kognitive ferdigheter som er til stede allerede før skolestart. Den er normert fra førskolen til 7. trinn.

Testen er satt sammen av ulike deltester som er tilpasset kandidatens klassetrinn. Deltestene består av:

 • Bokstavkunnskap
 • Fonemisolasjon
 • Arbeidsminne
 • Hurtigbenevning
 • Fonemutelatelse
 • 1-min lesetest
 • Orddiktat

DYSMATE-Y (UNGDOMSTESTEN)

Mange ungdommer med dysleksi har gått gjennom hele barneskolen uten å bli oppdaget. Dysleksi er ikke noe som man “vokser seg ut av” i tenårene. Ettersom det blir høyere krav med lengre tekster kan det bli en utfordring på ungdomsskolen for de som går uoppdaget.  

Dysmate-Y (Screening) identifiserer raskt og pålitelig ungdommer med risiko for dysleksi. Personer som får utslag på screeningtesten bør utredes videre med oppfølgingstesten.

Dysmate-Y ligner på Dysmate-A testen for voksne. Screening- og oppfølgingstesten består av de samme deltestene, men inneholder ulike elementer som passer for aldersgruppen.

Screeningtesten består av 6 deltester:

 • Orddiktat
 • Tulleord
 • Lesetest
 • Ordforståelse
 • Skrivehastighet
 • Ordkjedetesten

Oppfølgingstesten består av 4 deltester:

 • Arbeidsminne
 • Hurtigbenevning
 • 1-min lesetest
 • Spoonerism

Ta et viktig steg for å oppdage dysleksi tidlig og ta kontakt med oss for en rask og pålitelig testopplevelse, uten lang ventetid.

Kontakt oss her om du har spørsmål vedrørende testen, eller dersom du ønsker å bestille.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.

Les mer