Fagskole

Psykisk helse og livsmestring

60 studiepoeng, nettbasert utdanning, deltid over 2 år.

Utdanningens består av følgende emner:

1. Etikk, kommunikasjon og relasjonskompetanse (7.5 stp)
2. Helsefremmende og forebyggende arbeid (7.5 stp)
3. Psykisk helse (15 studiepoeng)
4. Livsmestring (7.5 studiepoeng)
5. Praksis (15 studiepoeng)
6. Fordypningsoppgave (7.5 studiepoeng)

Studiet passer for:
Utdanningen passer for deg som har fagbrev eller vitnemål fra videregående skole, programområde helse og oppvekstfag. Passer for deg som jobber eller ønsker å jobbe innen helse.

Opptak

Opptakskrav er:

  • Fagbrev eller vitnemål fra videregående skole, programområde helse og oppvekstfag
  • Realkompetansevurdering
  • Betinget opptak (skal ta fagprøven i løpet av førstkommende vår/høst – avhenger av oppstart studie)
  • Søker du formelt opptakskrav må du legge ved fagbrev eller vitnemål fra helse-og oppvekstfagene. Du bør også legge ved tjenestebevis/attest på relevant arbeidserfaring etter fullført videregående opplæring. Dette for eventuelt å oppnå tilleggspoeng.
  • Søker du på grunnlag av betinget opptak må du legge ved dokumentasjon på at du er oppmeldt fagprøven.
  • Søker du på grunnlag av realkompetanse må du legge ved oppdatert og utfyllende CV og attest på relevant arbeidserfaring. I tillegg kan du bli bedt om å laste opp et kompetanseskjema med etterspurt dokumentasjon.

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner som tilsvarer videregående skole, yrkesfaglig programfag. Du må i tillegg dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende

  • Norsk Vg2 yrkesfaglig programfag, eller
  • Bestått test i norsk på høyere nivå («Bergenstesten») eller
  • Norskprøven med minimum nivå B2 i alle delprøver, eller

Norsk 3 fra universitetet

Gjennomføring

Undervisningen er nettbasert via zoom digitale klasserom, ukentlig undervisning på kveldstid. Vi vil også ha 4 fysiske samlinger, som blir lagt til helg, i løpet av de 2 årene du er student hos oss.

På vår læringsplattform får du tilgang til fagtekster, fagartikler, filmklipp, øvingsoppgaver og nettmøter. Her leverer du også obligatoriske arbeidskrav som er en del av utdanningen. Karakter på arbeidskrav er godkjent/ikke godkjent. Din personlige veileder svarer på spørsmål og gir deg tilbakemelding på oppgavespørsmålene.

Du skal også gjennomføre praksis (15 stp) i løpet av utdanningen og levere praksisoppgave knyttet til praksis. Praksis gjennomføres på institusjonen som er relevant for utdanningen, i privat eller offentlig tjenestetilbud. Dersom du allerede jobber innen faget kan du avlegge praksis på samme arbeidssted.

Eksamen

Du skal gjennomføre eksamen i hvert fag/hvert emne. I tillegg gjennomfører du en fordypningsoppgave mot slutten av studiet.

Eksamensformer er ordinær hjemmeeksamen, muntlig eksamen, gruppeeksamen, prosjektoppgave eller en kombinasjon av disse.

Før du kan avlegge eksamen i et emne må du ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav knyttet til emnet. Alle eksamener samt praksis og praksisoppgave må være bestått før du kan starte på din fordypningsoppgave mot slutten av studiet..

Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F, der A er beste karakter og F er stryk. Karakteren vil fremgå av vitnemålet.