Fagskole

Spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeidere i ungdomsskole og videregående skole

60 studiepoeng, nettbasert utdanning, deltid over 2 år.

Utdanningens består av følgende emner:
1. Pedagogikk og didaktikk i ungdomsskole og videregående skole (7,5
studiepoeng)
2. Helsefremmende og forebyggende arbeid i ungdomsskole og videregående
skole (7,5 studiepoeng)
3. Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter i ungdomsskole og videregående
skole (15 studiepoeng)
4. Spesialpedagogikk i ungdomsskole og videregående skole (7,5 studiepoeng)
5. Praksis (15 studiepoeng)
6. Fordypningsoppgave (7,5 studiepoeng)

Studiet passer for:
Utdanningen passer for deg som har fagbrev eller vitnemål fra videregående opplæring, programområde helse- og oppvekstfag. Passer for deg som jobber eller har ønske om å jobbe i ungdomsskole og videregående skole.

Opptak

Opptakskrav er:

  • fagbrev eller vitnemål fra videregående skole, programområde helse- og oppvekstfag
  • realkompetanse
  • betinget opptak (skal ta fagprøven i løpet av førstkommende høst)
  • Søker du på formelt opptakskrav må du legge ved fagbrev eller vitnemål fra helse- og oppvekstfagene. Du bør også legge ved tjenestebevis/attest på relevant arbeidserfaring etter fullført videregående opplæring. Dette for eventuelt å oppnå tilleggspoeng.
  • Søker du på grunnlag av betinget opptak må du legge ved dokumentasjon på at du er oppmeldt til fagprøven.
  • Søker du på grunnlag av realkompetanse må du legge ved oppdatert og utfyllende CV og attest på relevant arbeidserfaring. I tillegg kan du bli bedt om å laste opp et kompetanseskjema med etterspurt dokumentasjon.

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner som tilsvarer videregående skole, yrkesfaglig programfag. Du må i tillegg dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende

  • norsk Vg2 yrkesfaglig programfag, eller
  • bestått test i norsk på høyere nivå (“Bergenstesten”), eller
  • Norskprøven med minimum nivå B2 i alle delprøver, eller
  • Norsk trinn 3 fra universitetet

Gjennomføring

Undervisningen er nettbasert via zoom digitale klasserom. Vi vil også ha 4 digitale samlinger, som blir lagt til helg, i løpet av de 2 årene du er student hos oss.

På vår læringsplattform får du tilgang til fagtekster, fagartikler, filmklipp, øvingsoppgaver og nettmøter. Her leverer du også obligatoriske arbeidskrav som er del av utdanningen. Karakter på arbeidskrav er godkjent/ikke godkjent. Din personlige veileder svarer på spørsmål og gir deg tilbakemelding på oppgavebesvarelsene.

Du skal også gjennomføre praksis (15 stp.) i løpet av utdanningen og levere praksisoppgave knyttet til praksis. Praksis gjennomføres på institusjoner som er relevante for utdanningen, i privat eller offentlig tjenestetilbud. Dersom du allerede jobber innen faget kan du avlegge praksis på eget arbeidssted. 

Eksamen

Du skal gjennomføre eksamen i hvert fag/hvert emne. I tillegg gjennomfører du en fordypningsoppgave mot slutten av studiet.

Eksamensformer er ordinær  hjemmeeksamen, muntlig eksamen, gruppeeksamen, prosjektoppgave eller en kombinasjon av disse.

Før du kan avlegge eksamen i et emne må du ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav knyttet til emnet. Alle eksamener samt praksis og praksisoppgave må være bestått før du kan starte på din fordypningsoppgave mot slutten av studiet.

Vurderingsuttrykket er karakterenskalaen A-F, der A er beste karakter og F er stryk. Karakterene vil fremgå av vitnemålet.

Fulle ventelister

Vi har fulle ventelister, så det er dessverre ikke mulig å melde seg på våre fagskolestudier for øyeblikket.