Arbeidsmetoder i barnehage

Studiet har som overordnet læringsutbytte å utvikle studenten til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard

Søknadsfrist

30. juni. 2023

Studiestart

Uke 35

Studielengde

1 år (deltid)

Gjennomføring

Nettundervisning på kveldstid. Samlinger – 1 per semester

Eksamensform

Hjemmeeksamen

Studiepoeng

30

Språk

Norsk

Semesteravgift

990 per semester (totalt 2 semestre)

Lånekassen

Godkjent

Pensum

Betales av student

Om studiet

Fagskoleutdanning arbeidsmetoder i barnehage, 30 studiepoeng, deltid over 1 år. Undervisning 1 kveld per uke, mandager. Det blir gjort opptak av undervisningen. I tillegg er det 1 digital samling per semester. Ikke arbeidskrav, men emneeksamen på slutten av hvert emne.

Emneeksamen er hjemmeoppgave over 1 uke. Utdanningen er for deg som jobber i barnehage. Passer også til deg som er nyutdannet. Utdanningen har blant annet fokus på tilknytning, samspill og relasjonsbygging. Du vil også lære om barn med traumer og praktisk arbeid rundt emnet. Hele utdanningen er praksis rettet, på den måten får du verktøy som kan brukes direkte inn mot din arbeidshverdag eller i veiledning av ansatte som har behov for kunnskap rundt disse emnene.  I løpet av utdanningen har du 10 uker praksis på egen arbeidsplass. Du mottar din ordinære lønn, men har fokus på en selvvalgt problemstilling. I dette emnet leverer du inn en praksisrapport.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.