Arbeidsmetoder i barnehage for barne- og ungdomsarbeider

Studiet har som overordnet læringsutbytte å utvikle studenten til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard

Søknadsfrist

31. august. 2022

Nivå

fagskole

Oppstart

05. September 2022

Pris per semester

30.000

Gjennomføring

Nettbasert

Språk

Norsk

Studielengde

1 år

Eksamen

Skriftlig, hjemmeeksamen

Lånekassen

Godkjent

Studiepoeng

30

Opptakskrav

Fagbrev innen helse-oppvekstfag eller realkompetansevurdering

Om studiet

Fagskoleutdanning arbeidsmetoder i barnehage for barne-og ungdomsarbeider, har som overordnet læringsutbytte å utvikle studenten til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak. Bidra til samspill, relasjonsbygging, kommunikasjon, bistå i kartlegging etc. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen oppvekstsektoren. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv.

Hva lærer du?

Metodikk og didaktikk. Bidra til utvikling av sosial kompetanse, språkutvikling, etikk og kommunikasjon. Hvordan bygge gode relasjoner, gjennomgang av trygghetssirkelen, forstå og imøtekomme barns følelser og behov. Det er også fokus på emosjonell omsorg, tilknytning og tilegne seg kunnskap innen emosjonsregulering etc.

Emner

  1. Pedagogikk og didaktikk for barne- og ungdomsarbeider i barnehage
  2. Tilknytning, samspill og relasjonsbygging for barne- og ungdomsarbeider i barnehage
  3. Praksis egen arbeidsplass
  4. Fordypningsoppgave

Hva kan du bli?

Jobbe som miljøarbeider, jobbe i barnehage, småskolen, SFO.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.