Arbeidsmetoder i barnehage

Ønsker du å styrke din beslutningstaking og stå stødig i utfordrende situasjoner i barnehagen? Vår utdanning er nøye utformet for å gi deg den tryggheten og kunnskapen som kreves. Med fokus på praktiske metoder og dybdekunnskap, rustes du til å ta velinformerte valg som støtter barnas beste. Utdanningen gir deg kompetansen til å håndtere et bredt spekter av situasjoner, og verktøy for å bygge et trygt og støttende miljø for barna du jobber med.

Studietype

Deltid

Studielengde

1 år

Sted

Nettbasert

Velg studievariant

Nettbasert, deltid

Søknadsfrist

Utvidet søknadsfrist - 31.05.2024

Studiestart

Uke 35

Studielengde

1 år - 2 semestere

Studiepoeng

30

Gjennomføring

Digital undervisning på kveldstid - 2.5 timer

Samlinger

1-2 digitale samlinger per semester

Eksamensform

Hjemmeeksamen

Opptakskrav

Fagbrev (Helse- og oppvekstfag)/ realkompetansevurdering

Språk

Norsk

Pris

Fullfinansiert studieplass (kun semesteravgift betales selv)

Semesteravgift

495,- per semester, betales årlig

Lånekassen

Godkjent

Pensum

Bøker betales av student

Hvem er utdanningen egnet for?

 

Utdanningen retter seg mot alle som brenner for barns vekst og utvikling innen barnehagesektoren. Enten du allerede jobber i en barnehage og søker å fordype din kunnskap og ferdigheter, er nyutdannet som sikter mot en karriere i dette feltet, eller ønsker en karriereendring som bringer deg nærmere arbeid med barn, tilbyr dette studiet verdifull innsikt og praktiske verktøy.

Utdanningen er også relevant for pedagoger som ønsker å styrke sin kompetanse innenfor ulike temaer med utgangspunkt i konkrete metoder som eksempelvis trygghetssirkelen.

 

 

 

Hva lærer du?

 

Studieplanen er nøye utformet for å dekke sentrale temaer innen barnehagepedagogikk, inkludert: 

Emne 1: Pedagogikk og didaktikk
Dette emnet gir deg en omfattende forståelse av pedagogiske teorier, kommunikasjons- og samhandlingsteorier, veiledning, konfliktløsning, og tverrkulturell samhandling i barnehagesammenheng. Du lærer å anvende lovverk, utføre læringsaktiviteter, og bruke kommunikasjonsformer som støtter barns behov, samtidig som de bygger positive relasjoner med barn, foresatte, og samarbeidspartnere. Emnet legger vekt på utvikling av en etisk grunnholdning og evnen til å tilpasse pedagogisk arbeid til barns individuelle behov, med mål om å fremme relasjonsbygging og verdiskaping i barnehagemiljøet.

Emne 2: Tilknytning, samspill og relasjonsbygging
Emnet gir deg en innføring i hvordan emosjonell omsorg, emosjonsregulering, og samhandling bidrar til barns sosiale og følelsesmessige utvikling i barnehagen. Du lærer om tilknytningsteorier, viktigheten av trygg samhandling, og metoder for effektiv grensesetting. Du utvikler ferdigheter for å anvende trygghetssirkelen, fremme positive relasjoner, og samarbeide tverrfaglig for å støtte hvert barns unike behov. Emnet vektlegger betydningen av et inkluderende læringsmiljø.

Emne 3: Praksis
I emne 3 gjennomføres det det en fem ukers praksisperiode på egen arbeidsplass der du får muligheten til å utforske og prøve ut ulike metoder og tiltak. Du utvikler forståelse for hvordan ressurser og fagkunnskap best kan utnyttes for å støtte barns utvikling. Du lærer å anvende pedagogisk teori og metoder direkte i praksis, inkludert planlegging og gjennomføring av aktiviteter som fremmer mestring og inkludering. Emnet vektlegger utviklingen av en etisk grunnholdning og evnen til å tilpasse pedagogisk arbeid til hvert barns unike behov, ressurser og interesser for å styrke deres selvfølelse og sosiale deltakelse

Emne 4: Fordypningsoppgave
Det avsluttende emnet vil gir muligheten til å fordype seg i et selvvalgt tema relatert til barn i barnehage med ulike behov. Du vil utforske relevante lover, forskrifter, og planverk, samt oppdatere og utvide din kunnskap innenfor det valgte området. Du lærer å kartlegge situasjoner, identifisere faglige utfordringer, og foreslå nødvendige tiltak basert på grundig dokumentanalyse. Emnet vektlegger utvikling av yrkesetiske prinsipper og en dypere forståelse for egen faggruppes rolle i barns oppvekst, samt styrker evnen til å anvende relevant teori og forskning i praktisk arbeid med barn som har spesialpedagogiske behov.

Utdanningen gjennomføres deltid over ett år og tilsvarer 30 studiepoeng. Undervisningen foregår én kveld per uke, med opptak tilgjengelig for økt fleksibilitet. I tillegg arrangeres det en digital samling per semester for å styrke samhold og samarbeid blant studenter. Studiet avsluttes med en ukes skriftlig hjemmeeksamen i hvert emne.

Emner

Pedagogikk og didaktikk i barnehage 7,5 stp
Tilknytning, samspill og relasjonsbygging i barnehage 10 stp
Praksis egen arbeidsplass 7,5 stp
Fordypningsoppgave 5 stp

Muligheter og fordeler med fagskoleutdanningen

 

Utdanningen vektlegger praktiske ferdigheter som kan tas i bruk umiddelbart i barnehagesammenheng. Dette inkluderer alt fra konflikthåndtering og kommunikasjon med barn, til planlegging og gjennomføring av pedagogiske aktiviteter som fremmer barns læring og utvikling. Ved å kombinere teoretisk kunnskap med praktiske ferdigheter, sikrer denne utdanningen at du er godt forberedt til å ta en aktiv rolle i barnehagesektoren, og til å bidra til barns utvikling på en meningsfull måte.

Utdanningen gir deg trygghet i å ta gode valg og til å stå i ulike situasjoner i barnehagen, takket være en solid innsikt i barnets utvikling og læringsmiljø.

 

Delta i Våre Fagrelaterte Samlinger

 

Ved Din Kompetanse Fagskole forstår vi verdien av fleksibel og engasjerende læring. Derfor tilbyr vi våre studenter muligheten til å delta i fagrelaterte samlinger som er nøye designet for å supplere og utdype studieemnene, tilby praktisk kunnskap, og fremme en dypere forståelse av faget.

Digitalt & Stedsbasert:

Mens alle våre studier tilbyr digitale samlinger for maksimal tilgjengelighet, har noen studieprogrammer også muligheten for stedsbaserte treffpunkt. Enten du foretrekker å engasjere deg digitalt fra komforten av ditt eget hjem, eller ønsker den personlige kontakten som kommer med å møte dine medstudenter og lærere ansikt til ansikt, har vi dekket dine behov.

Fordeler:

Enten du ønsker å delta digitalt eller stedsbasert, er samlingene skreddersydd for å supplere studiematerialet med praktisk kunnskap og innsikt som forbereder deg for arbeidslivet. Med digitale samlinger tilbyr vi en enkel og tilgjengelig måte å engasjere seg i lærestoffet, ideelt for de som balanserer studier med andre forpliktelser. For de som velger våre stedsbaserte samlinger, tilbyr dette en unik mulighet til å bygge nettverk med medstudenter og lærere.

Fagsamlingene er mer enn bare forelesninger; de er interaktive økter som gir nye perspektiver og innsikter, praktisk kunnskap, og direkte relevans til ditt fremtidige yrkesliv. Vi tar sikte på å gjøre hver samling til en verdifull erfaring som hjelper deg å vokse både personlig og profesjonelt.

Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om dette eller andre studier?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor står våre studieveiledere klare til å hjelpe deg og forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning. Fyll inn skjemaet så tar en av våre studieveiledere raskt kontakt med deg.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.

Les mer