Psykisk helse og livsmestring i barnehage

Start din reise mot å styrke psykisk helse og livsmestring for barnehagebarn! Denne utdanningen gir deg nødvendig kunnskap og praktiske ferdigheter for å støtte barns psykiske helse i barnehagen. Gjennom en blanding av teori og praksis, lærer du å gjenkjenne og imøtekomme psykiske utfordringer hos barnehagebarn. Studieløpet er utformet for å utvikle din faglige dyktighet og gi deg verktøyene du trenger for å bidra positivt til barns tidlige livsmestring, og forbereder deg til å spille en sentral rolle i å skape et støttende psykisk miljø i barnehagen.

Studietype

Deltid

Studielengde

2 år

Sted

Nettbasert

Velg studievariant

Nettbasert, deltid

Søknadsfrist

Utvidet søknadsfrist - 31.05.24

Studiestart

Uke 35

Studielengde

2 år - 4 semestere

Studiepoeng

60

Gjennomføring

Digital undervisning på kveldstid - 2.5 timer

Samlinger

1-2 samlinger per semester

Eksamensform

Hjemmeeksamen

Opptakskrav

Fagbrev (Helse- og oppvekstfag)/ realkompetansevurdering

Språk

Norsk

Pris

Fullfinansiert studieplass (kun semesteravgift betales selv)

Semesteravgift

495,- per semester, betales årlig

Lånekassen

Godkjent

Pensum

Bøker betales av student

Hvem er utdanningen egnet for?

 

Utdanningen retter seg mot ansatte i barnehage som ønsker å få økt kunnskap om, og innsikt i hvilke arbeidsmetoder som bidrar til styrket fysisk og psykisk helse hos barnehagebarn, og hvordan man kan jobbe for økt livsmestring. Du vil få en innføring i temaer som forebyggende arbeid, omsorgssvikt, sosial kompetanse, utfordrende atferd, relasjonskompetanse, samt mange andre relevante og spennende temaer.

 

Hva lærer du?

 

Emne 1: Etikk, kommunikasjon og relasjonskompetanse
Det første emnet gir en grundig innføring i profesjonsetikk som anvendes i arbeidet med å fremme helhetlig tilnærming til barn. Videre får du kunnskap om kommunikasjon og relasjonskompetanse som kan anvendes i ulike aktiviteter og samspill med barn i barnehage.

Emne 2: Helsefremmende og forebyggende arbeid
Emne 2 gir studenten kunnskap om betydningen av tidlig innsats i helsefremmende arbeid med barn i barnehage. Videre får du innsikt i hvordan fysisk aktivitet og kosthold kan anvendes i helsefremmende og forebyggende arbeid med barnehagebarn. Dette inkluderer også forståelse av relevante lover, retningslinjer og strategiske planer innen folkehelsearbeid.

Emne 3: Psykisk helse i barneskole og SFO
Dette emnet gir inngående kunnskap om psykisk helse hos barn i barnehage. Emnet fokuserer videre på tiltak som kan forebygge mobbing og krenkelser, inkludering, relasjoner og følelser, lovverk og viktigheten av arbeid for å bidra til å fremme psykisk helse i et folkehelseperspektiv.

Emne 4: Livsmestring i barneskole og SFO
Emnet gir kunnskap om arbeid som kan bidra til å fremme livsmestring. Studenten får kunnskap om tilrettelegging for lek og aktiviteter som fremmer mestring, får kjennskap til pedagogisk-psykologisk tjeneste og barneverntjenesten og forståelse for betydningen av arbeid med barn for å bidra til å fremme livsmestring i et folkehelseperspektiv

Emne 5: Praksis egen arbeidsplass
I emne 5 gjennomføres det en ti ukers praksisperiode på egen arbeidsplass der du får muligheten til å utforske og prøve ut ulike tiltak. Emnet setter søkelys på praktisk bruk av kunnskaper. Du utvikler forståelse for hvordan ressurser og fagkunnskap best kan utnyttes for å støtte barns utvikling. Du lærer å bruke teori og metoder direkte i praksis, inkludert planlegging og gjennomføring av aktiviteter som fremmer mestring og inkludering. Emnet vektlegger utviklingen av en etisk grunnholdning og evnen til å tilpasse arbeidet til hvert enkelt barns unike behov, ressurser og interesser for å styrke deres selvfølelse og sosiale deltakelse.

Emne 6: Fordypningsoppgave
Det avsluttende emnet gir muligheten til å fordype seg i et selvvalgt tema relatert til barn i barnehage. Du vil utforske relevante lover, forskrifter, og planverk, samt oppdatere og utvide din kunnskap innenfor det valgte området. Du lærer å kartlegge situasjoner, identifisere faglige utfordringer, og foreslå nødvendige tiltak basert på grundig dokumentanalyse. Emnet vektlegger utvikling av yrkesetiske prinsipper og en dypere forståelse for egen faggruppes rolle i barns oppvekst, samt styrker evnen til å anvende relevant teori og forskning i praktisk arbeid.

Etter endt utdanning vil du ha økt kunnskap om psykisk og fysisk helse, samt faglig trygghet i din arbeidspraksis til å kunne bidra til økt livsmestring for barnehagebarn. Samtidig vil du kunne avgjøre hvilke arbeidsmåter, metoder og tiltak som kan være mest hensiktsmessige for enkeltindivid og barnegruppe for å støtte barns utvikling og læring.

Emner

Etikk, kommunikasjon og relasjonskompetanse i barnehage 7,5 stp
Helsefremmende og forebyggende arbeid i barnehage 7,5 stp
Psykisk helse i barnehage 15 stp
Livsmestring i barnehage 7,5 stp
Praksis egen arbeidsplass - 10 uker 15 stp
Fordypningsoppgave 7,5 stp

Muligheter og fordeler med fagskoleutdanningen

 

Utdanningen åpner døren til mulige karrierer som miljøarbeider i barnehage. Som miljøarbeider vil du ha ansvar for å støtte barn som møter utfordringer, og bidra med nødvendige tilrettelegginger for deres trivsel og utvikling. Dette kan innebære et nært samarbeid med barn, foresatte og barnehagens personale.

I tillegg er utdanningen relevant for pedagoger og barne- og ungdomsarbeidere i barnehage som ønsker å styrke sin kompetanse innen psykisk helse og livsmestring for barn i barnehage. Den gir verdifulle verktøy som kan integreres i undervisningspraksis for å bedre støtte barnets trivsel og psykiske helse.

Det er viktig å merke seg at arbeidsmarkedet kan variere, og jobbmulighetene avhenger av flere faktorer, inkludert individuell erfaring, lokal etterspørsel og tilgjengelige stillinger.

Delta i Våre Fagrelaterte Samlinger

 

Ved Din Kompetanse Fagskole forstår vi verdien av fleksibel og engasjerende læring. Derfor tilbyr vi våre studenter muligheten til å delta i fagrelaterte samlinger som er nøye designet for å supplere og utdype studieemnene, tilby praktisk kunnskap, og fremme en dypere forståelse av faget.

Digitalt & Stedsbasert:

Mens alle våre studier tilbyr digitale samlinger for maksimal tilgjengelighet, har noen studieprogrammer også muligheten for stedsbaserte treffpunkt. Enten du foretrekker å engasjere deg digitalt fra komforten av ditt eget hjem, eller ønsker den personlige kontakten som kommer med å møte dine medstudenter og lærere ansikt til ansikt, har vi dekket dine behov.

For dette studieprogrammet tilbyr vi stedsbaserte samlinger i: Sandnes

Fordeler:

Enten du ønsker å delta digitalt eller stedsbasert, er samlingene skreddersydd for å supplere studiematerialet med praktisk kunnskap og innsikt som forbereder deg for arbeidslivet. Med digitale samlinger tilbyr vi en enkel og tilgjengelig måte å engasjere seg i lærestoffet, ideelt for de som balanserer studier med andre forpliktelser. For de som velger våre stedsbaserte samlinger, tilbyr dette en unik mulighet til å bygge nettverk med medstudenter og lærere.

Fagsamlingene er mer enn bare forelesninger; de er interaktive økter som gir nye perspektiver og innsikter, praktisk kunnskap, og direkte relevans til ditt fremtidige yrkesliv. Vi tar sikte på å gjøre hver samling til en verdifull erfaring som hjelper deg å vokse både personlig og profesjonelt.

Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om dette eller andre studier?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor står våre studieveiledere klare til å hjelpe deg og forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning. Fyll inn skjemaet så tar en av våre studieveiledere raskt kontakt med deg.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.

Les mer