Psykisk helse og livsmestring for barne- og ungdomsarbeidere i barnehage

Fagskoleutdanning i psykisk helse og livsmestring har som overordnet læringsutbytte å utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard.

Søknadsfrist

1. april. 2022

Nivå

fagskole

Oppstart

Uke 34

Pris per semester

Fullfinansiert

Gjennomføring

Nettbasert

Språk

Norsk

Studielengde

2 år deltid

Studiepoeng

60

Opptakskrav

Fagbrev eller realkompetanse

Om studiet

Fagskoleutdanning i psykisk helse og livsmestring har som overordnet læringsutbytte å utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med barn i barnehage og deres familier, samt medarbeidere på arbeidsplassen. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen oppvekstsektoren. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv.

Hva lærer du?

Forståelse for barnehagens  yrkesetiske retningslinjer i møte med barn og deres foresatte. Utvikle etisk grunnholdning i yrkesutøvelsen og fremme psykisk helse og livsmestring for barn i barnehage. Utdanningen bidrar til å fremme psykisk helse og livsmestring. Bygge relasjoner med fagfeller om psykisk helse og livsmestring på tvers fag. Lære å utvikle arbeidsmetoder som bidrar til å fremme psykisk helse og livsmestring for barn i barnehage.

 

Emner

  1. Etikk, kommunikasjon og relasjonskompetanse i barnehage
  2. Helsefremmende og forebyggende arbeid i barnehage
  3. Psykisk helse i barnehage
  4. Livsmestring i barnehage
  5. Praksis egen arbeidsplass - 10 uker
  6. Fordypningsoppgave

Hva kan du bli?

Jobbe som miljøarbeider i barnehage. Bidra inn mot elever som har utfordringer og bidra med tilrettelegginger for elever. Utdanningen kan også være nyttig for pedagoger som ønsker verktøy og kompetanse innen psykisk helse og livsmestring for elever i barneskole og SFO. 

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.