Psykisk helse og livsmestring for barne- og ungdomsarbeidere i ungdomsskole og videregående skole

Fagskoleutdanning i psykisk helse og livsmestring har som overordnet læringsutbytte å utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard.

Søknadsfrist

1. april. 2022

Nivå

fagskole

Oppstart

August

Pris per semester

Fullfinansierte plasser

Gjennomføring

Nettbasert

Språk

Norsk

Studielengde

Deltid 2 år

Studiepoeng

60

Opptakskrav

Realkompetansevurdering, fagbrev

Om studiet

Fagskoleutdanning i psykisk helse og livsmestring har som overordnet læringsutbytte å utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med elever i ungdomsskole og videregående skole og deres familier, samt medarbeidere på arbeidsplassen. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen oppvekstsektoren. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv.

Hva lærer du?

Forståelse for ungdomsskolen og videregående skole yrkesetiske retningslinjer i møte med elever og deres foresatte. Utvikle etisk grunnholdning i yrkesutøvelsen og fremme psykisk helse og livsmestring for elever i ungdomsskole og videregående skole. Utdanningen bidrar til å fremme psykisk helse og livsmestring. Bygge relasjoner med fagfeller om psykisk helse og livsmestring på tvers fag. Lære å utvikle arbeidsmetoder som bidrar til å fremme psykisk helse og livsmestring for elever i ungdomsskole og videregående skole.

 

Emner

  1. Etikk, kommunikasjon og relasjonskompetanse i ungdomsskole og videregående skole
  2. Helsefremmende og forebyggende arbeid i ungdomsskole og videregående skole
  3. Psykisk helse i ungdomsskole og videregående skole
  4. Livsmestring i ungdomsskole og videregående skole
  5. Praksis egen arbeidsplass - 10 uker
  6. Fordypningsoppgave

Hva kan du bli?

Jobbe som miljøarbeider på ungdomsskole og videregående skole. Bidra inn mot elever som har utfordringer og bidra med tilrettelegginger for elever. Utdanningen kan også være nyttig for lærere som ønsker verktøy og kompetanse innen psykisk helse og livsmestring for elever i ungdomsskole og videregående skole.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.