Psykisk helse og livsmestring for barne- og ungdomsarbeidere i ungdomsskole og videregående skole

Fagskoleutdanning i psykisk helse og livsmestring har som overordnet læringsutbytte å utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard.

Søknadsfrist

16. juni. 2023

Studiestart

Uke 35

Studielengde

2 år (deltid)

Gjennomføring

Nettundervisning på kveldstid. Samlinger – 2 per semester

Eksamensform

Hjemmeeksamen

Studiepoeng

60

Språk

Norsk

Semesteravgift

990 per semester (totalt 4 semestre)

Lånekassen

Godkjent

Pensum

Betales av student

Om studiet

Fagskoleutdanning i psykisk helse og livsmestring har som overordnet læringsutbytte å utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med elever i ungdomsskole og videregående skole og deres familier, samt medarbeidere på arbeidsplassen. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen oppvekstsektoren. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv.

Hva lærer du?

Forståelse for ungdomsskolen og videregående skole yrkesetiske retningslinjer i møte med elever og deres foresatte. Utvikle etisk grunnholdning i yrkesutøvelsen og fremme psykisk helse og livsmestring for elever i ungdomsskole og videregående skole. Utdanningen bidrar til å fremme psykisk helse og livsmestring. Bygge relasjoner med fagfeller om psykisk helse og livsmestring på tvers fag. Lære å utvikle arbeidsmetoder som bidrar til å fremme psykisk helse og livsmestring for elever i ungdomsskole og videregående skole.

 

Emner

Etikk, kommunikasjon og relasjonskompetanse i ungdomsskole og videregående skole 7,5 stp
Helsefremmende og forebyggende arbeid i ungdomsskole og videregående skole 7,5 stp
Psykisk helse i ungdomsskole og videregående skole 15 stp
Livsmestring i ungdomsskole og videregående skole 7,5 stp
Praksis egen arbeidsplass - 10 uker 15 stp
Fordypningsoppgave 7,5 stp

Hva kan du bli?

Jobbe som miljøarbeider på ungdomsskole og videregående skole. Bidra inn mot elever som har utfordringer og bidra med tilrettelegginger for elever. Utdanningen kan også være nyttig for lærere som ønsker verktøy og kompetanse innen psykisk helse og livsmestring for elever i ungdomsskole og videregående skole.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.