Spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeidere i barneskole og SFO

Utdanningen skal gi personell med videregående opplæring fra helse-og oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte nye utfordringer.

Søknadsfrist

1. april. 2022

Nivå

fagskole

Oppstart

Uke 34

Pris per semester

Fullfinansiert

Gjennomføring

Nettbasert

Språk

Norsk

Studielengde

2 år deltid

Studiepoeng

60

Opptakskrav

Fagbrev eller realkompetanse

Om studiet

Utdanningen skal gi personell med videregående opplæring fra helse-og oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte nye utfordringer i barneskole og SFO, og annet barne-og ungdomsarbeid.
Endrede samfunnsforhold har ført til store forandringer i oppvekstsvilkårene til ungdom i Norge og utdanningen vil bidra til økt kunnskap innen spesialpedagogiske behov.

Hva lærer du?

Fagskoleutdanning i spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeider i barneskole og SFO har som overordnet læringsutbytte å utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med elever i barneskole og SFO og deres familier, samt medarbeidere på arbeidsplassen. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha etablert et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen oppvekstsektoren. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv.

 

Emner

  1. Pedagogikk og didaktikk i barneskole og SFO
  2. Helsefremmende og forebyggende arbeid i barneskole og SFO
  3. Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter i barneskole og SFO
  4. Spesialpedagogikk i barneskole og SFO
  5. Praksis egen arbeidsplass - 10 uker
  6. Fordypningsoppgave

Hva kan du bli?

jobbe på barneskole og SFO og bidra til planlegging, organisering og iverksette tiltak i samarbeid med elever, foresatte og kollegaer. Bidra til å lage gode undervisningsopplegg og tiltak som kan bidra til økt læringsutbytte for eleven.

 

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.