Spesialpedagogikk i barneskole og SFO

Bli en nøkkelperson i barns liv! Denne utdanningen er skreddersydd for deg som jobber med skoleelver og ønsker å gjøre en forskjell.  Med en balanse mellom teori og praksis, tar vi sikte på å utruste deg med gode verktøy for å støtte barns sosiale og emosjonelle utvikling i et inkluderende læringsmiljø i barneskole og SFO. Du vil tilegne deg kunnskap og strategier om hvordan du kan identifisere, implementere og vurdere spesialpedagogiske tiltak i samarbeid med ulike instanser.

Studietype

Deltid

Studielengde

2 år

Sted

Nettbasert

Velg studievariant

Nettbasert, deltid

Søknadsfrist

Utvidet søknadsfrist - 31.05.24

Studiestart

Uke 35

Studielengde

2 år - 4 semestere

Studiepoeng

60

Gjennomføring

Digital undervisning på kveldstid - 2.5 timer

Samlinger

1-2 digitale samlinger per semester

Eksamensform

Hjemmeeksamen

Opptakskrav

Fagbrev (Helse- og oppvekstfag)/ realkompetansevurdering

Språk

Norsk

Pris

Fullfinansiert studieplass (kun semesteravgift betales selv)

Semesteravgift

495,- per semester, betales årlig

Lånekassen

Godkjent

Pensum

Bøker betales av student

Pensumliste og studieplan

Pensumliste og studieplan

Hvem er utdanningen egnet for?

 

Vår fagskoleutdanning i spesialpedagogikk i barneskole og SFO har som overordnet læringsutbytte å utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Utdanningen tilpasser seg de voksende behovene for spesialisert kunnskap og ferdigheter i oppvekstsektoren, og legger stor vekt på brukernes behov og samarbeid på tvers av fagfelt.

Hva lærer du?

 

Utdanningen er strukturert i seks emner som hver avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen.

Emne 1: Pedagogikk og didaktikk i barneskole og SFO
Dette emnet utstyrer deg med spesifikk kunnskap og ferdigheter for å effektivt undervise og støtte barn i barneskolealderen og i SFO. Emnet inkluderer detaljert læring om hvordan pedagogiske teorier og didaktiske metoder kan anvendes for å fremme barns språk- og begrepsutvikling, samt lekbasert læring. Du får en innføring i å bruke ulike observasjonsverktøy for å vurdere barns læringsbehov og fremgang, og lærer strategier for motivasjon og sosial kompetanseutvikling. Det innebærer praktisk anvendelse av IKT i undervisningen, tilrettelegging for barn med spesialpedagogiske behov, og planlegging av inkluderende og engasjerende læringsaktiviteter.

Emne 2: Helsefremmende og forebyggende arbeid i barneskole og SFO
Emnet 2 gir en dypere forståelse av hvordan lek, fysisk aktivitet og kosthold påvirker barns helse. Du lærer om viktigheten av helsefremmende tiltak, relevant lovgivning og strategier for folkehelse. Du utvikler ferdigheter i å finne relevant informasjon, samt kartlegge og identifisere tiltak for å forbedre barns velvære. Emnet understreker betydningen av tverrfaglig samarbeid og etisk tilnærming i arbeidet med barn, og forbereder deg på å iverksette forebyggende strategier som støtter et sunt og inkluderende oppvekstmiljø for alle elever

Emne 3: Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter i barneskole og SFO
Dette emnet gir deg dyptgående kunnskap om prosesser for spesialpedagogisk hjelp, inkludert viktigheten av samarbeid og kommunikasjon. Du får en innføring i barns rettigheter og det spesialpedagogiske støttesystemet, samt andre relevante lovverk. Du lærer å anvende observasjons- og kartleggingsverktøy for å tilpasse og iverksette spesialpedagogiske tiltak. Du får en bredere forståelse for tverrfaglig samarbeid og blir i stand til å identifisere og adressere utfordringer for barn med spesielle behov. Emnet har et tydelig fokus på etisk praksis og å fremme barns utvikling og læring i et inkluderende miljø i barneskole og SFO

Emne 4: Spesialpedagogikk i barneskole og SFO
Emnet gir en omfattende forståelse av spesialpedagogiske tiltak for barn i barneskole og SFO med ulike vansker, inkludert psykiske, sosiale, atferdsmessige, motoriske, og kognitive utfordringer. Du lærer om relevant regelverk, rettigheter, og organisering av spesialundervisning, samt strategier for å tilrettelegge for barns utvikling, læring, og sosial samhandling. Emnet dekker anvendelse av spesialpedagogisk kunnskap, bruk av hjelpe- og læremidler, og viktigheten av tverrfaglig samarbeid og elevmedvirkning. Det legger også vekt på utvikling av en etisk grunnholdning i arbeidet med elever med spesialpedagogiske behov.

Emne 5: Praksis
I emne 5 gjennomføres det det en ti ukers praksisperiode på egen arbeidsplass der du får muligheten til å utforske og prøve ut ulike spesialpedagogiske tiltak. Emnet fokuserer på praktisk anvendelse av spesialpedagogikk i barneskolekontekst. Du utvikler forståelse for hvordan ressurser og fagkunnskap best kan utnyttes for å støtte barns utvikling. Du lærer å anvende spesialpedagogisk teori og metoder direkte i praksis, inkludert planlegging og gjennomføring av aktiviteter som fremmer mestring og inkludering. Emnet vektlegger utviklingen av en etisk grunnholdning og evnen til å tilpasse pedagogisk arbeid til hvert barns unike behov, ressurser og interesser for å styrke deres selvfølelse og sosiale deltakelse

Emne 6: Fordypningsoppgave
Det avsluttende emnet vil gir muligheten til å fordype seg i et selvvalgt tema relatert til barn i barneskole og SFO med spesialpedagogiske behov. Du vil utforske relevante lover, forskrifter, og planverk, samt oppdatere og utvide din kunnskap innenfor det valgte området. Du lærer å kartlegge situasjoner, identifisere faglige utfordringer, og foreslå nødvendige tiltak basert på grundig dokumentanalyse. Emnet vektlegger utvikling av yrkesetiske prinsipper og en dypere forståelse for egen faggruppes rolle i barns oppvekst, samt styrker evnen til å anvende relevant teori og forskning i praktisk arbeid med barn som har spesialpedagogiske behov.

 

Emner

Pedagogikk og didaktikk i barneskole og SFO 7,5 stp
Helsefremmende og forebyggende arbeid i barneskole og SFO 7,5 stp
Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter i barneskole og SFO 15 stp
Spesialpedagogikk i barneskole og SFO 7,5 stp
Praksis egen arbeidsplass - 10 uker 15 stp
Fordypningsoppgave 7,5 stp

Muligheter og fordeler med fagskoleutdanningen

 

Utdanningen gir deg ferdigheter og kunnskaper for å utarbeide gode undervisningsopplegg og tiltak som kan bidra til økt læringsutbytte for eleven. Utdanningen er hensiktsmessig for alle som ønsker å øke sin spesialpedagogiske kompetanse i barneskole og SFO, samt dykke ned i viktige spesialpedagogiske problemstillinger.

Delta i Våre Fagrelaterte Samlinger

 

Ved Din Kompetanse Fagskole forstår vi verdien av fleksibel og engasjerende læring. Derfor tilbyr vi våre studenter muligheten til å delta i fagrelaterte samlinger som er nøye designet for å supplere og utdype studieemnene, tilby praktisk kunnskap, og fremme en dypere forståelse av faget.

Digitalt & Stedsbasert:

Mens alle våre studier tilbyr digitale samlinger for maksimal tilgjengelighet, har noen studieprogrammer også muligheten for stedsbaserte treffpunkt. Enten du foretrekker å engasjere deg digitalt fra komforten av ditt eget hjem, eller ønsker den personlige kontakten som kommer med å møte dine medstudenter og lærere ansikt til ansikt, har vi dekket dine behov.

For dette studieprogrammet tilbyr vi stedsbaserte samlinger i: Trondheim 

Fordeler:

Enten du ønsker å delta digitalt eller stedsbasert, er samlingene skreddersydd for å supplere studiematerialet med praktisk kunnskap og innsikt som forbereder deg for arbeidslivet. Med digitale samlinger tilbyr vi en enkel og tilgjengelig måte å engasjere seg i lærestoffet, ideelt for de som balanserer studier med andre forpliktelser. For de som velger våre stedsbaserte samlinger, tilbyr dette en unik mulighet til å bygge nettverk med medstudenter og lærere.

Fagsamlingene er mer enn bare forelesninger; de er interaktive økter som gir nye perspektiver og innsikter, praktisk kunnskap, og direkte relevans til ditt fremtidige yrkesliv. Vi tar sikte på å gjøre hver samling til en verdifull erfaring som hjelper deg å vokse både personlig og profesjonelt.

Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om dette eller andre studier?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor står våre studieveiledere klare til å hjelpe deg og forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning. Fyll inn skjemaet så tar en av våre studieveiledere raskt kontakt med deg.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.

Les mer