Spesialpedagogikk i ungdomsskole og videregående skole

Bli en nøkkelperson i ungdommers liv! Denne utdanningen er skreddersydd for deg som jobber med ungdommer og ønsker å gjøre en forskjell.  Med en balanse mellom teori og praksis, tar vi sikte på å utruste deg med gode verktøy for å støtte elevers sosiale og emosjonelle utvikling i et inkluderende læringsmiljø i ungdomsskole og VGS. Du vil tilegne deg kunnskap og strategier om hvordan du kan identifisere, implementere og vurdere spesialpedagogiske tiltak i samarbeid med ulike instanser. Start din spesialisering i spesialpedagogikk i ungdomsskole og VGS i dag, og gjør en varig forskjell i livene til ungdommene du jobber med!

Studietype

Deltid

Studielengde

2 år

Sted

Nettbasert

Velg studievariant

Nettbasert, deltid

Søknadsfrist

Søknad stengt grunnet fullt opptak

Studiestart

Uke 35

Studielengde

2 år - 4 semestere

Studiepoeng

60

Gjennomføring

Digital undervisning på kveldstid

Samlinger

1-2 digitale samlinger per semester

Eksamensform

Hjemmeeksamen

Opptakskrav

Videregående opplæring med fagbrev (flere alternativer)

Språk

Norsk

Pris

Fullfinansiert studieplass (kun semesteravgift betales selv)

Semesteravgift

495,- per semester, betales årlig

Lånekassen

Godkjent

Pensum

Bøker betales av student

Pensumliste og studieplan

Pensumliste og studieplan

Hvem er utdanningen egnet for?

 

Vår fagskoleutdanning i spesialpedagogikk i ungdomsskole og VGS har som overordnet læringsutbytte å utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Utdanningen tilpasser seg de voksende behovene for spesialisert kunnskap og ferdigheter i oppvekstsektoren, og legger stor vekt på brukernes behov og samarbeid på tvers av fagfelt.

Hva lærer du?

 

Utdanningen er strukturert i seks emner som hver avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen.

Emne 1: Pedagogikk og didaktikk i ungdomsskole og videregående skole
Dette emnet utstyrer deg med dyptgående kunnskap om pedagogiske teorier og didaktiske metoder tilpasset ungdom. Det dekkes strategier for motivasjon, sosial kompetanse, og utvikling av et positivt læringsmiljø, samt bruk av teknologi og kartleggingsverktøy for å støtte ungdommers læring. Du lærer å identifisere og tilrettelegge for elevers spesialpedagogiske behov gjennom observasjon og planlegging. Emnet legger vekt på å bygge tverrfaglige relasjoner og utvikle individuelt tilpassede pedagogiske tilnærminger, forberedende for arbeid med ungdom i skolen

Emne 2: Helsefremmende og forebyggende arbeid i ungdomsskole og videregående skole
Emnet gir deg kunnskap om viktigheten av fysisk aktivitet, og kosthold for ungdommers helse. Du får en innføring i strategier for å fremme fysisk, psykisk, og sosialt velvære gjennom forebyggende tiltak, samt innsikt i relevante helseforskrifter. Du lærer å kartlegge individuelle behov og iverksette helsefremmende tiltak, utvikle en etisk tilnærming til arbeidet, og bygge støttende relasjoner med ungdom, deres familier, og tverrfaglige team

Emne 3: Spesialpedagogikk i ungdomsskole og videregående skole
Dette emnet dekker systematisk kunnskap om spesialundervisning, inkludert prosesser, samarbeid, og regelverk for ungdom med spesialpedagogiske behov. Du lærer å gjennomføre observasjoner, kartlegge behov, og tilrettelegge individuelt, med fokus på å fremme utvikling og læring. Emnet legger vekt på forståelse av yrkesetiske prinsipper og effektive arbeidsmetoder for å støtte ungdom i deres utdanningsløp

Emne 4: Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter
Emnet fokuserer på spesialpedagogiske strategier for ungdom med psykiske, sosiale og atferdsmessige utfordringer i ungdomsskole og videregående skole. Det dekker kartlegging og tilrettelegging for motorisk, sosial og kognitiv utvikling, samt forståelse av relevant lovgivning og rettigheter. Du lærer å anvende spesialpedagogikk i praksis, inkludert bruk av tilpassede hjelpe- og læremidler, og samarbeid med tverrfaglige team og foresatte for å fremme utvikling og læring.

Emne 5: Praksis
I emne 5 gjennomføres det det en ti ukers praksisperiode på egen arbeidsplass der du får muligheten til å utforske og prøve ut ulike spesialpedagogiske tiltak. Emnet fokuserer på praktisk anvendelse av spesialpedagogikk i ungdoms- og videregående skole. Du utvikler forståelse for hvordan ressurser og fagkunnskap best kan utnyttes for å støtte barns utvikling. Du lærer å anvende spesialpedagogisk teori og metoder direkte i praksis, inkludert planlegging og gjennomføring av aktiviteter som fremmer mestring og inkludering. Emnet vektlegger utviklingen av en etisk grunnholdning og evnen til å tilpasse pedagogisk arbeid til hvert barns unike behov, ressurser og interesser for å styrke deres selvfølelse og sosiale deltakelse.

Emne 6: Fordypningsoppgave
Det avsluttende emnet vil gir muligheten til å fordype seg i et selvvalgt tema relatert til unge i ungdomsskole og videregående skole  med spesialpedagogiske behov. Du vil utforske relevante lover, forskrifter, og planverk, samt oppdatere og utvide din kunnskap innenfor det valgte området. Du lærer å kartlegge situasjoner, identifisere faglige utfordringer, og foreslå nødvendige tiltak basert på grundig dokumentanalyse. Emnet vektlegger utvikling av yrkesetiske prinsipper og en dypere forståelse for egen faggruppes rolle i barns oppvekst, samt styrker evnen til å anvende relevant teori og forskning i praktisk arbeid med barn som har spesialpedagogiske behov.

 

Emner

Pedagogikk og didaktikk i ungdomsskole og videregående skole 7,5 stp
Helsefremmende og forebyggende arbeid i ungdomsskole og videregående skole 7,5 stp
Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter i ungdomsskole og videregående skole 15 stp
Spesialpedagogikk i ungdomsskole og videregående skole 7,5 stp
Praksis egen arbeidsplass - 10 uker 15 stp
Fordypningsoppgave 7,5 stp

Fordeler med fagskoleutdanningen

 

Utdanningen gir deg ferdigheter og kunnskaper for å utarbeide gode undervisningsopplegg og tiltak som kan bidra til økt læringsutbytte for eleven. Utdanningen er hensiktsmessig for alle som ønsker å øke sin spesialpedagogiske kompetanse i ungdomsskole og VGS, samt dykke ned i viktige spesialpedagogiske problemstillinger.

Delta i Våre Fagrelaterte Samlinger

 

Ved Din Kompetanse Fagskole forstår vi verdien av fleksibel og engasjerende læring. Derfor tilbyr vi våre studenter muligheten til å delta i fagrelaterte samlinger som er nøye designet for å supplere og utdype studieemnene, tilby praktisk kunnskap, og fremme en dypere forståelse av faget.

Digitalt & Stedsbasert:

Mens alle våre studier tilbyr digitale samlinger for maksimal tilgjengelighet, har noen studieprogrammer også muligheten for stedsbaserte treffpunkt. Enten du foretrekker å engasjere deg digitalt fra komforten av ditt eget hjem, eller ønsker den personlige kontakten som kommer med å møte dine medstudenter og lærere ansikt til ansikt, har vi dekket dine behov.

Fordeler:

Enten du ønsker å delta digitalt eller stedsbasert, er samlingene skreddersydd for å supplere studiematerialet med praktisk kunnskap og innsikt som forbereder deg for arbeidslivet. Med digitale samlinger tilbyr vi en enkel og tilgjengelig måte å engasjere seg i lærestoffet, ideelt for de som balanserer studier med andre forpliktelser. For de som velger våre stedsbaserte samlinger, tilbyr dette en unik mulighet til å bygge nettverk med medstudenter og lærere.

Fagsamlingene er mer enn bare forelesninger; de er interaktive økter som gir nye perspektiver og innsikter, praktisk kunnskap, og direkte relevans til ditt fremtidige yrkesliv. Vi tar sikte på å gjøre hver samling til en verdifull erfaring som hjelper deg å vokse både personlig og profesjonelt.

Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om dette eller andre studier?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor står våre studieveiledere klare til å hjelpe deg og forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning. Fyll inn skjemaet så tar en av våre studieveiledere raskt kontakt med deg.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.

Les mer