Sykdomslære og legemidler for helsefagarbeidere i arbeid med den eldre pasienten i kommunale helse- og omsorgstjenester

Studiet er for helsefagarbeidere i arbeid med den eldre pasienten i kommunale helse og omsorgstjenester.

Søknadsfrist

28. april. 2023

Studiestart

Uke 35

Studielengde

2 år (deltid)

Gjennomføring

Digital undervisning

Eksamensform

Hjemmeeksamen

Studiepoeng

Nettundervisning på kveldstid. Samlinger – 2 per semester

Språk

Norsk

Semesteravgift

990 per semester (totalt 4 semestre)

Lånekassen

Godkjent

Pensum

Betales av student

Om studiet

Fagskoleutdanning sykdomslære og legemidler for helsefagarbeidere i arbeid med den eldre pasienten i kommunale helse og omsorgstjenester, har som overordnet læringsutbytte å utvikle studenten til å anvende kunnskap innen sykdomslære og legemidler som kan anvendes i arbeid med den eldre pasienten i kommunale helse og omsorgstjenester.
Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen oppvekstsektoren. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv.

Hva lærer du?

Studiet er delt inn i 4 enkeltstående emner og studenten vil få kunnskap blant annet innen forebygging og helsefremmende arbeid fra system til individnivå. Funksjon og ansvar i helsefremmende arbeid, etikk og kommunikasjon. Veiledning som pedagogisk metode. Livsfaser og helse, velferdsteknologi. Ressurser og risikofaktorer som kan føre til helsesvikt. Studenten vil også få kunnskap om det å leve med kronisk sykdom, sykdomsprosesser, med spesiell vekt på svulster, inflammasjon og infeksjoner. Sykdommer i ulike organsystemer, geriatri, væskeforstyrrelser og væskebehov. Eldre og legemidler, observasjonsskjemaer etc.

Emner

Perspektiver i helsefremmende og forebyggende arbeid 7,5 stp
Sykdomslære og legemidler for helsefagarbeidere i arbeid med den eldre pasienten 22,5 stp
Praksis 15 stp
Fordypningsoppgave 15 stp

Hva kan du bli?

Jobbe innen eldreomsorg, helseforetak, hjemmesykepleie, sykehus, kommunale helse og omsorgstjenester.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.