Sykdomslære og legemidler for helsefagarbeidere i arbeid med den eldre pasienten i kommunale helse- og omsorgstjenester

Studiet er for helsefagarbeidere i arbeid med den eldre pasienten i kommunale helse og omsorgstjenester.

Søknadsfrist

31. august. 2022

Nivå

fagskole

Oppstart

5 September 2022

Pris per semester

60.000

Gjennomføring

Digital undervisning

Språk

Norsk

Studielengde

2

Eksamen

Hjemmeeksamen

Lånekassen

Godkjent

Studiepoeng

60

Om studiet

Fagskoleutdanning sykdomslære og legemidler for helsefagarbeidere i arbeid med den eldre pasienten i kommunale helse og omsorgstjenester, har som overordnet læringsutbytte å utvikle studenten til å anvende kunnskap innen sykdomslære og legemidler som kan anvendes i arbeid med den eldre pasienten i kommunale helse og omsorgstjenester.
Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen oppvekstsektoren. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv.

Hva lærer du?

Studiet er delt inn i 4 enkeltstående emner og studenten vil få kunnskap blant annet innen forebygging og helsefremmende arbeid fra system til individnivå. Funksjon og ansvar i helsefremmende arbeid, etikk og kommunikasjon. Veiledning som pedagogisk metode. Livsfaser og helse, velferdsteknologi. Ressurser og risikofaktorer som kan føre til helsesvikt. Studenten vil også få kunnskap om det å leve med kronisk sykdom, sykdomsprosesser, med spesiell vekt på svulster, inflammasjon og infeksjoner. Sykdommer i ulike organsystemer, geriatri, væskeforstyrrelser og væskebehov. Eldre og legemidler, observasjonsskjemaer etc.

Emner

  1. Perspektiver i helsefremmende og forebyggende arbeid
  2. Sykdomslære og legemidler for helsefagarbeidere i arbeid med den eldre pasienten
  3. Praksis
  4. Fordypningsoppgave

Hva kan du bli?

Jobbe innen eldreomsorg, helseforetak, hjemmesykepleie, sykehus, kommunale helse og omsorgstjenester.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.