Sosialpedagogikk for barne -og ungdomsarbeider i arbeid med barn og unge

Studiet har som overordnet læringsutbytte å utvikle studenten til å anvende kunnskap innen oppvekstmiljø, oppvekstvilkår, etikk og kommunikasjon.

Søknadsfrist

31. august. 2022

Nivå

fagskole

Oppstart

05 September 2022

Pris per semester

60.000

Gjennomføring

Digital undervisning

Språk

Norsk

Studielengde

2 år

Eksamen

Eksamen

Lånekassen

Godkjent

Studiepoeng

60

Opptakskrav

Fagbrev innen helse-oppvekstfag eller realkompetansevurdering

Om studiet

Fagskoleutdanning sosialpedagogikk for barne-og ungdomsarbeider i arbeid med barn og unge, har som overordnet læringsutbytte å utvikle studenten til å anvende kunnskap innen oppvekstmiljø, oppvekstvilkår, etikk og kommunikasjon som anvendes i sosialpedagogisk arbeid med barn og unge i alderen 0 til 18 år. Tilegne seg kunnskap om sosialpedagogikk som anvendes i arbeid med barn og unge i alderen 0 til 18 år.
Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen oppvekstsektoren. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv.

Hva lærer du?

Studiet er delt inn i fire enkeltstående, med påfølgende emner hvor det er avsluttende eksamen til hvert emne. Studenten får kunnskap om oppvekstmiljø, oppvekstvilkår, etikk, kommunikasjon. Forstå betydningen av sosialpedagogisk arbeid med barn og unge alderen 0-18 år. Anvende ulike kommunikasjonsformer med barn og unge, anvende fagkunnskap om problematferd, læring og betydningen av inkludering i arbeid med sosialpedagogikk for barn og unge. Anvende sosialpedagogisk verktøy og metoder i arbeid med barn og unge som har utfordrende adferd. Bistå til å kartlegge behov og identifisere faglige problemstillinger hos barn og unge. Kunnskap innen relasjoner etc.

Emner

  1. Pedagogikk for barne- og ungdomsarbeider i arbeid med barn og unge i alderen 0 til 18 år
  2. Sosialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeider i arbeid med barn og unge i alderen 0 til 18 år
  3. Praksis
  4. Fordypningsoppgave

Hva kan du bli?

Jobbe som miljøarbeider i skolen, jobbe i barnehage, barneskole/sfo, ungdomsskole. Jobbe med barn/elever som har behov for bistand i forhold til emosjonelle utfordringer, adferd, kommunikasjon etc.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.