Sosialpedagogikk i arbeid med barn og unge


Utforsk sosialpedagogikk, et spennende felt hvor sosiologi og pedagogikk møtes for å belyse hvordan vi lærer og vokser i samspill med andre og samfunnet. Utdanningen gir deg praktiske verktøy og innsikt for å veilede og inspirere, og forbereder deg til å gjøre en forskjell i barn og unges liv gjennom utdanning og sosialisering. Gjør deg klar til å bidra til et mer inkluderende samfunn med en utdanning i sosialpedagogikk.

Studietype

Deltid

Studielengde

2 år

Sted

Nettbasert

Velg studievariant

Nettbasert, deltid

Søknadsfrist

Søknad stengt grunnet fullt opptak

Studiestart

Uke 35

Studielengde

2 år - 4 semestere

Studiepoeng

60

Gjennomføring

Digital undervisning på kveldstid - 2.5 timer

Samlinger

1-2 digitale samlinger per semester

Eksamensform

Hjemmeeksamen

Språk

Norsk

Pris

Fullfinansiert studieplass (kun semesteravgift betales selv)

Semesteravgift

495,- per semester, betales årlig

Lånekassen

Godkjent

Pensum

Bøker betales av student

Pensumliste og studieplan

Pensumliste og studieplan

Hvem er utdanningen egnet for?

 

Utdanningen i sosialpedagogikk er skreddersydd for de som har en dyp interesse i menneskelig utvikling og sosialisering. Den passer for deg som ønsker å bidra innen barnehage-, skole-, helse-, eller sosialsektoren, hvor målet er å påvirke og støtte barn og unge i deres personlige og sosiale utvikling.

Studier er nøye utformet for å møte komplekse utfordringer i arbeid med barn og unge, fra 0 til 18 år. Gjennom en dypere forståelse av oppvekstmiljø, oppvekstsvilkår, etikk og kommunikasjon, utruster vi våre studenter med ferdigheter og kunnskap som er avgjørende for å gjøre en positiv forskjell i livene til unge mennesker. 

Hva lærer du?

 

Studiet fokuserer på praktisk anvendelse av sosialpedagogiske prinsipper i arbeidet med barn og unge. Vi legger vekt på utvikling av kritisk tenkning og evnen til å anvende teoretisk kunnskap i virkelige scenarioer, og forbereder deg for de reelle utfordringene du vil møte i arbeidslivet. 

Emne 1: Pedagogikk
Det første emne gir kunnskap om ulike kommunikasjons- og samhandlingsteorier, veiledning og veiledningsteorier, konfliktløsning og tverrkulturell samhandling som anvendes i arbeid med barn og unge i alderen 0 til 18 år. Det gir kunnskap om pedagogisk læringsteori og didaktiske metoder som anvendes i arbeidet med barn og unge i alderen 0 til 18 år. Videre gir det kunnskap om læring og utviklingspsykologi med vekt på språk- og begrepsutvikling som anvendes i arbeid med barn og unge i alderen 0 til 18 år. Man får kunnskap om kommunikasjon og kjennskap til betydningen av kommunikasjon i samspill med barn og unge i alderen 0 til 18 år. Studenten får også forståelse for betydningen av relasjoner og relasjonsbygging med barn og unge i samfunns- og verdiskapningsperspektiv.

Emne 2: Sosialpedagogikk
Dette emnet gir kunnskap om atferd og normalitet hos barn og unge i alderen 0 til 18 år. Videre får studenten kunnskap om aktuelle observasjonsverktøy og kartleggingsverktøy, tverrfaglig samarbeid med ulike instanser og tiltak, miljøfaktorer som har betydning i arbeidet og tilrettelegging for barn og unge med atferdsvansker og språkvansker. Studenten får også kunnskap om relevant lovverk, sosialpedagogikk, PPT, BUP, Barnehabiliteringen og kompetansesentre for barn og unge i alderen 0 til 18 år. Studenten får kunnskap om betydningen av grensesetting for barn og unge i alderen 0 til 18 år i et veiledningsperspektiv og forstår betydningen av barn og unges bruk av sosiale medier i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv. Betydningen av tilhørighet til familie og venner i et samfunns- og verdiskapningsperspektiv herunder samarbeid med foresatte vektlegges.

Emne 3: Praksis
I emne 3 gjennomføres det en ti ukers praksisperiode på egen arbeidsplass der du får muligheten til å utforske og prøve ut ulike tiltak. Emnet setter søkelys på praktisk bruk av kunnskaper. Du utvikler forståelse for hvordan ressurser og fagkunnskap best kan utnyttes for å støtte barn og unges utvikling. Studenten lærer å bruke teori og metoder direkte i praksis, inkludert planlegging og gjennomføring av aktiviteter som fremmer mestring og inkludering. Emnet vektlegger utviklingen av en etisk grunnholdning og evnen til å tilpasse arbeidet til hvert enkelt barn og ungdoms unike behov, ressurser og interesser for å styrke deres selvfølelse og sosiale deltakelse.

Emne 4: Fordypningsoppgave
Det avsluttende emnet gir muligheten til å fordype seg i et selvvalgt tema relatert til barn og unge i alderen 0 til 18 år. Du vil utforske relevante lover, forskrifter, og planverk, samt oppdatere og utvide din kunnskap innenfor det valgte området. Du lærer å kartlegge situasjoner, identifisere faglige utfordringer, og foreslå nødvendige tiltak basert på grundig dokumentanalyse. Emnet vektlegger utvikling av yrkesetiske prinsipper og en dypere forståelse for egen faggruppes rolle i barn og unges oppvekst, samt styrker evnen til å anvende relevant teori og forskning i praktisk arbeid.

Emner

Pedagogikk for barne- og ungdomsarbeider i arbeid med barn og unge i alderen 0 til 18 år 7,5 stp
Sosialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeider i arbeid med barn og unge i alderen 0 til 18 år 22,5 stp
Praksis 15 stp
Fordypningsoppgave 15 stp

Muligheter og fordeler med fagskoleutdanningen

 

Med en utdanning fra vår fagskole, åpnes dørene til en rekke yrkesmuligheter hvor du kan gjøre en reell forskjell. Våre kandidater kan finne roller som miljøarbeidere i skolen, pedagogiske medarbeidere i barnehage og SFO, støttepersonell i grunnskolen og videregående skole eller som ressurspersonell. Dette studiet er perfekt for deg som ønsker å bygge broer mellom mennesker og samfunn, og åpner dører for karrierer hvor du kan påvirke positiv endring.

Ved å velge vår fagskoleutdanning i sosialpedagogikk, tar du et viktig skritt mot en meningsfull karriere der du kan bidra til barn og unges velvære og utvikling. Du kan jobbe med barn/elever som har behov for støtte innenfor ulike områder som sosiale og emosjonelle vansker, lærevansker, eller utfordringer med språk og kommunikasjon. Bli med oss for å utgjøre en forskjell i samfunnet. 

 

Delta i Våre Fagrelaterte Samlinger

 

Ved Din Kompetanse Fagskole forstår vi verdien av fleksibel og engasjerende læring. Derfor tilbyr vi våre studenter muligheten til å delta i fagrelaterte samlinger som er nøye designet for å supplere og utdype studieemnene, tilby praktisk kunnskap, og fremme en dypere forståelse av faget.

Digitalt & Stedsbasert:

Mens alle våre studier tilbyr digitale samlinger for maksimal tilgjengelighet, har noen studieprogrammer også muligheten for stedsbaserte treffpunkt. Enten du foretrekker å engasjere deg digitalt fra komforten av ditt eget hjem, eller ønsker den personlige kontakten som kommer med å møte dine medstudenter og lærere ansikt til ansikt, har vi dekket dine behov.

For dette studieprogrammet tilbyr vi stedsbaserte samlinger i: Sandnes

Fordeler:

Enten du ønsker å delta digitalt eller stedsbasert, er samlingene skreddersydd for å supplere studiematerialet med praktisk kunnskap og innsikt som forbereder deg for arbeidslivet. Med digitale samlinger tilbyr vi en enkel og tilgjengelig måte å engasjere seg i lærestoffet, ideelt for de som balanserer studier med andre forpliktelser. For de som velger våre stedsbaserte samlinger, tilbyr dette en unik mulighet til å bygge nettverk med medstudenter og lærere.

Fagsamlingene er mer enn bare forelesninger; de er interaktive økter som gir nye perspektiver og innsikter, praktisk kunnskap, og direkte relevans til ditt fremtidige yrkesliv. Vi tar sikte på å gjøre hver samling til en verdifull erfaring som hjelper deg å vokse både personlig og profesjonelt.

Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om dette eller andre studier?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor står våre studieveiledere klare til å hjelpe deg og forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning. Fyll inn skjemaet så tar en av våre studieveiledere raskt kontakt med deg.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.

Les mer