Sosialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeider i arbeid med barn og unge

Studiet har som overordnet læringsutbytte å utvikle studenten til å anvende kunnskap innen oppvekstmiljø, oppvekstvilkår, etikk og kommunikasjon.

Søknadsfrist

28. april. 2023

Studiestart

Uke 35

Studielengde

2 år (deltid)

Gjennomføring

Nettundervisning på kveldstid. Samlinger – 2 per semester

Eksamensform

Hjemmeeksamen

Studiepoeng

60

Språk

Norsk

Semesteravgift

990 per semester (totalt 4 semestre)

Lånekassen

Godkjent

Pensum

Betales av student

Om studiet

Fagskoleutdanning sosialpedagogikk for barne-og ungdomsarbeider i arbeid med barn og unge, har som overordnet læringsutbytte å utvikle studenten til å anvende kunnskap innen oppvekstmiljø, oppvekstvilkår, etikk og kommunikasjon som anvendes i sosialpedagogisk arbeid med barn og unge i alderen 0 til 18 år. Tilegne seg kunnskap om sosialpedagogikk som anvendes i arbeid med barn og unge i alderen 0 til 18 år.
Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen oppvekstsektoren. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv.

Hva lærer du?

Studiet er delt inn i fire enkeltstående, med påfølgende emner hvor det er avsluttende eksamen til hvert emne. Studenten får kunnskap om oppvekstmiljø, oppvekstvilkår, etikk, kommunikasjon. Forstå betydningen av sosialpedagogisk arbeid med barn og unge alderen 0-18 år. Anvende ulike kommunikasjonsformer med barn og unge, anvende fagkunnskap om problematferd, læring og betydningen av inkludering i arbeid med sosialpedagogikk for barn og unge. Anvende sosialpedagogisk verktøy og metoder i arbeid med barn og unge som har utfordrende adferd. Bistå til å kartlegge behov og identifisere faglige problemstillinger hos barn og unge. Kunnskap innen relasjoner etc.

Emner

Pedagogikk for barne- og ungdomsarbeider i arbeid med barn og unge i alderen 0 til 18 år 7,5 stp
Sosialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeider i arbeid med barn og unge i alderen 0 til 18 år 22,5 stp
Praksis 15 stp
Fordypningsoppgave 15 stp

Hva kan du bli?

Jobbe som miljøarbeider i skolen, jobbe i barnehage, barneskole/sfo, ungdomsskole. Jobbe med barn/elever som har behov for bistand i forhold til emosjonelle utfordringer, adferd, kommunikasjon etc.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.