Spesialpedagogikk i barnehage

Bli en nøkkelperson i barns liv! Denne utdanningen er skreddersydd for deg som jobber med barnehagebarn og ønsker å gjøre en forskjell.  Med en balanse mellom teori og praksis, tar vi sikte på å utruste deg med gode verktøy for å støtte barns sosiale og emosjonelle utvikling i et inkluderende læringsmiljø. Du vil tilegne deg kunnskap og strategier om hvordan du kan identifisere, implementere og vurdere spesialpedagogiske tiltak i samarbeid med ulike instanser.

Studietype

Deltid

Studielengde

2 år

Sted

Nett-/ stedsbasert

Velg studievariant

Nettbasert, deltid
Stedsbasert Trondheim, deltid
Stedsbasert Kristiansand, deltid

Søknadsfrist

Utvidet søknadsfrist - 31.05.2024

Studiestart

Uke 35

Studielengde

2 år - 4 semestere

Studiepoeng

60

Gjennomføring

Digital undervisning på kveldstid - 2.5 timer

Samlinger

1-2 digitale samlinger per semester

Eksamensform

Hjemmeeksamen

Opptakskrav

Fagbrev (Helse- og oppvekstfag)/ realkompetansevurdering

Språk

Norsk

Pris

Fullfinansiert studieplass (kun semesteravgift betales selv)

Semesteravgift

495,- per semester, betales årlig

Lånekassen

Godkjent

Pensum

Bøker betales av student

Søknadsfrist

30/04/2024

Studiestart

Uke 35

Studielengde

2 år - 4 semestere

Studiepoeng

60

Gjennomføring

Undervisning 1 kveld per uke - 2.5 timer

Samlinger

1-2 samlinger per semester

Eksamensform

Hjemmeeksamen

Opptakskrav

Fagbrev (Helse- og oppvekstfag)/ realkompetansevurdering

Språk

Norsk

Pris

Fullfinansiert studieplass (kun semesteravgift betales selv)

Semesteravgift

495,- per semester, betales årlig

Lånekassen

Godkjent

Pensum

Bøker betales av student

Søknadsfrist

30/04/2024

Studiestart

Uke 35

Studielengde

2 år - 4 semestere

Studiepoeng

60

Gjennomføring

Undervisning 1 kveld per uke - 2.5 timer

Samlinger

1-2 samlinger per semester

Eksamensform

Hjemmeeksamen

Opptakskrav

Fagbrev (Helse- og oppvekstfag)/ realkompetansevurdering

Språk

Norsk

Pris

Fullfinansiert studieplass (kun semesteravgift betales selv)

Semesteravgift

495,- per semester, betales årlig

Lånekassen

Godkjent

Pensum

Bøker betales av student

Hvem er utdanningen egnet for?

 

Ønsker du å spesialisere deg ytterligere innen spesialpedagogikk spesifikt rettet mot barnehagebarn? Er du en pedagogisk medarbeider, assistent, eller barnehagelærer som ønsker å utvide din forståelse og ferdigheter innen barns sosiale og emosjonelle utvikling? Studieløpet er utformet for å gi deg dypere innsikt og praktiske verktøy for å fremme et inkluderende og støttende læringsmiljø.

Utdanningen gir spesialisert kunnskap og ulike strategier for å identifisere og implementere effektive spesialpedagogiske tiltak, og er hensiktsmessig for alle som ønsker å øke sin spesialpedagogiske kompetanse i barnehage.

Hva lærer du?

 

Utdanningen er strukturert i seks emner som hver avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen.

Emne 1: Pedagogikk og didaktikk i barnehage
Det første emnet fokuserer på praktisk anvendelse av pedagogiske teorier og didaktiske metoder for å støtte barns læring og utvikling, med særlig vekt på tilpasning til barn med spesialpedagogiske behov. Emnet understreker viktigheten av observasjon, planlegging og utvikling av et inkluderende læringsmiljø

Emne 2: Helsefremmende og forebyggende arbeid i barnehage
Dette emnet fokuserer på hvordan lek, fysisk aktivitet og kosthold bidrar til barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Du lærer om tidlig innsats, folkehelsearbeid og oppvekstmiljøets rolle. Du utvikler evner til å kartlegge behov og implementere tiltak for å støtte barns helhetlige helse, samtidig som du bygger etisk grunnlag og samarbeidsevner med et bredt spekter av fagfolk og foresatte

Emne 3: Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter i barnehage
Emnet 3 fokuserer på viktigheten av brukermedvirkning og utvikling av en etisk grunnholdning i arbeidet med barn som har spesialpedagogiske behov. Du utvikler ferdigheter i å gjennomføre systematiske observasjoner, kartlegge behov, og tilrettelegge individuelt for barn med spesialpedagogiske behov. Emnet styrker også din forståelse for yrkesetiske prinsipper og forbereder deg på å anvende effektive arbeidsmåter for å støtte barns utvikling og læring i barnehagen

Emne 4: Spesialpedagogikk i barnehage
Dette emnet gir innsikt i saksgangen for spesialpedagogisk hjelp, viktigheten av samarbeid og dialog, samt kjennskap til relevant regelverk om barns rettigheter. Emnet dekker en rekke spesialpedagogiske tiltak for barn med psykiske, sosiale, og atferdsmessige vansker. Det inkluderer blant annet strategier for å fremme motorisk, sosial, og kognitiv utvikling. Du lærer å anvende spesialpedagogiske prinsipper for å støtte barns læring og sosiale samhandling, og år en innføring i tverrfaglig samarbeid med blant annet PPT og barnevernet

Emne 5: Praksis
I emne 5 gjennomføres det det en ti ukers praksisperiode på egen arbeidsplass der du får muligheten til å utforske og prøve ut ulike spesialpedagogiske tiltak. Emnet fokuserer på praktisk anvendelse av spesialpedagogikk i barnehagekontekst. Du utvikler forståelse for hvordan ressurser og fagkunnskap best kan utnyttes for å støtte barns utvikling. Du lærer å anvende spesialpedagogisk teori og metoder direkte i praksis, inkludert planlegging og gjennomføring av aktiviteter som fremmer mestring og inkludering. Emnet vektlegger utviklingen av en etisk grunnholdning og evnen til å tilpasse pedagogisk arbeid til hvert barns unike behov, ressurser og interesser for å styrke deres selvfølelse og sosiale deltakelse

Emne 6: Fordypningsoppgave
Det avsluttende emnet vil gir muligheten til å fordype seg i et selvvalgt tema relatert til barn i barnehage med spesialpedagogiske behov. Du vil utforske relevante lover, forskrifter, og planverk, samt oppdatere og utvide din kunnskap innenfor det valgte området. Du lærer å kartlegge situasjoner, identifisere faglige utfordringer, og foreslå nødvendige tiltak basert på grundig dokumentanalyse. Emnet vektlegger utvikling av yrkesetiske prinsipper og en dypere forståelse for egen faggruppes rolle i barns oppvekst, samt styrker evnen til å anvende relevant teori og forskning i praktisk arbeid med barn som har spesialpedagogiske behov

 

Emner

Pedagogikk og didaktikk i barnehage 7,5 stp
Helsefremmende og forebyggende arbeid i barnehage 7,5 stp
Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter i barnehage 15 stp
Spesialpedagogikk i barnehage 7,5 stp
Praksis egen arbeidsplass - 10 uker 15 stp
Fordypningsoppgave 7,5 stp

Fordeler og muligheter med fagskoleutdanningen

 

Utdanningen åpner døren til mulige karrierer som miljøarbeider og spesialpedagogisk ressurs i barnehage. Du vil kunne tildeles ansvar for å følge opp barn med spesialpedagogiske behov, og bidra med nødvendige tilrettelegginger. Det er viktig å merke seg at arbeidsmarkedet kan variere, og jobbmulighetene avhenger av flere faktorer, inkludert individuell erfaring, lokal etterspørsel og tilgjengelige stillinger

Utdanningen gir deg ferdigheter og kunnskaper for å møte hvert barns individuelle behov, støtte deres sosiale og emosjonelle utvikling, og bidra til et inkluderende fellesskap. Utdanningen er også relevant for pedagoger som ønsker å styrke sin kompetanse innenfor det spesialpedagogiske feltet i barnehage

Delta i Våre Fagrelaterte Samlinger

 

Ved Din Kompetanse Fagskole forstår vi verdien av fleksibel og engasjerende læring. Derfor tilbyr vi våre studenter muligheten til å delta i fagrelaterte samlinger som er nøye designet for å supplere og utdype studieemnene, tilby praktisk kunnskap, og fremme en dypere forståelse av faget.

Digitalt & Stedsbasert:

Mens alle våre studier tilbyr digitale samlinger for maksimal tilgjengelighet, har noen studieprogrammer også muligheten for stedsbaserte treffpunkt. Enten du foretrekker å engasjere deg digitalt fra komforten av ditt eget hjem, eller ønsker den personlige kontakten som kommer med å møte dine medstudenter og lærere ansikt til ansikt, har vi dekket dine behov.

For dette studieprogrammet tilbyr vi stedsbaserte samlinger i: Trondheim og Kristiansand

Fordeler:

Enten du ønsker å delta digitalt eller stedsbasert, er samlingene skreddersydd for å supplere studiematerialet med praktisk kunnskap og innsikt som forbereder deg for arbeidslivet. Med digitale samlinger tilbyr vi en enkel og tilgjengelig måte å engasjere seg i lærestoffet, ideelt for de som balanserer studier med andre forpliktelser. For de som velger våre stedsbaserte samlinger, tilbyr dette en unik mulighet til å bygge nettverk med medstudenter og lærere.

Fagsamlingene er mer enn bare forelesninger; de er interaktive økter som gir nye perspektiver og innsikter, praktisk kunnskap, og direkte relevans til ditt fremtidige yrkesliv. Vi tar sikte på å gjøre hver samling til en verdifull erfaring som hjelper deg å vokse både personlig og profesjonelt.

Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om dette eller andre studier?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor står våre studieveiledere klare til å hjelpe deg og forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning. Fyll inn skjemaet så tar en av våre studieveiledere raskt kontakt med deg.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.

Les mer