Spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeidere i barnehage

Utdanningen skal gi personell med videregående opplæring fra helse-og oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte nye utfordringer.

Søknadsfrist

16. juni. 2023

Studiestart

Uke 35

Studielengde

2 år (deltid)

Gjennomføring

Nettundervisning på kveldstid. Samlinger – 2 per semester

Eksamensform

Hjemmeeksamen

Studiepoeng

60

Språk

Norsk

Semesteravgift

990 per semester (totalt 4 semestre)

Lånekassen

Godkjent

Pensum

Betales av student

Hva lærer du?

Fagskoleutdanning i spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeider i barnehage har som overordnet læringsutbytte å utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med barn i barnehage og deres familier, samt medarbeidere på arbeidsplassen. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha etablert et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen oppvekstsektoren. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv.

 

Emner

Pedagogikk og didaktikk i barnehage 7,5 stp
Helsefremmende og forebyggende arbeid i barnehage 7,5 stp
Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter i barnehage 15 stp
Spesialpedagogikk i barnehage 7,5 stp
Praksis egen arbeidsplass - 10 uker 15 stp
Fordypningsoppgave 7,5 stp

Hva kan du bli?

jobbe i barnehage og bidra til planlegging, organisering og iverksette tiltak i samarbeid med elever, foresatte og kollegaer. Bidra til å lage gode undervisningsopplegg og tiltak som kan bidra til økt læringsutbytte for eleven.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.