Produktnr: I/A

Barne- og ungdomsarbeider

Skreddersydd fagbrevkurs for voksne med allsidig erfaring fra arbeid med barn og unge. Dette kurset forbereder deg på veien mot et fagbrev ved å utvikle din kunnskap og skriveferdigheter gjennom nettstudier.

kr 10.900,00kr 12.500,00

Tilbud!

Kurstype

fagbrevkurs

Oppstart

19. august

Pris

Kr 10900

Gjennomføring

Nettbasert

Språk

Norsk

Varighet

1 år for VG1-VG2. 6 måneder for VG2.

Eksamen

Eksamen arrangeres av fylket du tilhører

Tilskudd

Kurset er godkjent i statens lånekasse for utdanning

Kursinformasjon og teorieksamen

Kursmål:

 • Forbereder kandidater til teorieksamen for praksiskandidater.

VG1 og VG2: For nybegynnere i barne- og ungdomsarbeiderfaget

 • Anbefalt for: Dersom det har gått lang tid siden din siste skolegang, og du ikke har omfattende arbeidserfaring med barn og unge.
 • VG1: Fokuserer på grunnleggende kunnskap. Det er ingen eksamen på dette nivået.
 • VG2: Fortsettelse av VG1 med mer spesifikk kunnskap. Eksamen avlegges etter fullført VG2.

VG2: For erfarne innen barne- og ungdomsarbeiderfaget

 • Anbefalt for: De som allerede har  arbeidserfaring med barn og unge, og som føler at de besitter nødvendig grunnkompetanse.
 • Eksamen: Én skriftlig eksamen, som gjennomføres ved avslutningen av VG2.

Barne- og Ungdomsarbeiderfaget:

 • Fokuserer på utvikling av yrkesutøvere som dekker behovet for pedagogiske tilbud, slik at barn og unge får en allsidig utvikling.
 • Legger vekt på trygg oppvekst, omsorg, lek, læring, og aktiviteter som fremmer livsutfoldelse, undring, utforskertrang, og skaperglede.
 • Har som mål å styrke den helhetlige helsen blant barn og unge, og utvikle yrkesutøvere som kan velge pedagogiske metoder som fremmer trivsel, danning og mestring.
 • Forbereder til profesjonelt samarbeid med barn, unge, foresatte, kolleger, og tilpasning til et digitalt samfunn i utvikling.

Innleveringer og Veiledning:

 • Det er frihet til å bestemme tidspunkt for innlevering og antall oppgaver.
 • Personlig veiledning gis på hver innlevering, med spesielt fokus på trening i å skrive eksamensoppgaver.
 • Anbefaling: Jevnlige innleveringer med minimum 2 eksamensoppgaver. Dette er for å lære å integrere pensum i eksamensbesvarelsen.

Oppmelding til Eksamen:

 • Vårsemester: 15. januar – 1. februar.
 • Høstsemester: 1-15. september.

Kjerneelementer i barne- og ungdomsarbeid

Lek, Læring og Utvikling

Kjerneelementet fokuserer på:

 • Barn og unges utvikling og bruk av utviklingspsykologi i praktisk-pedagogisk arbeid.
 • Vektlegger lek, læring, og aktiviteter som fremmer mestring og god selvfølelse.
 • Understreker betydningen av omsorg som grunnlag for en trygg oppvekst.
 • Inkluderer praksis av hygiene og smittevern.

Samarbeid og Relasjoner

Kjerneelementet fokuserer på:

 • Kommunikasjon og samarbeid med barn, unge, kolleger, og foresatte fra ulike bakgrunner.
 • Tverrfaglig samarbeid og utvikling av relasjonelle ferdigheter, både individuelt og i grupper.

Teknologi og Lovverk

Kjerneelementet:

 • Utforsker muligheter og utfordringer ved barn og unges bruk av teknologi og digitale medier.
 • Veileder i bruk av ny teknologi innen pedagogisk arbeid og kommunikasjon på digitale plattformer.
 • Legger vekt på å følge etiske retningslinjer og anvende relevant lovverk.

Didaktisk Metodevalg

Kjerneelementet fokuserer på:

 • Valg av pedagogiske metoder for å støtte barn og unges læring og mestring.
 • Inkludert observasjon, planlegging, gjennomføring, vurdering, og dokumentasjon av praktisk-pedagogisk arbeid.

Veien til fagprøven som praksiskandidat

 1. Skriftlig Eksamen:
  • Som praksiskandidat, er det første steget å bestå den skriftlige eksamen.
  • Det kreves ikke et bestemt antall arbeidstimer for å ta den skriftlige prøven.
 2. Arbeidstimer:
  • Etter å ha bestått den skriftlige eksamen, må du kunne dokumentere 8700 relevante arbeidstimer.
  • Fylket du tilhører er ansvarlig for å godkjenne disse timene.
 3. Kontaktinformasjon:
  • Usikker på antall godkjente arbeidstimer? Ta kontakt med fylkeskommunen der du bor for å få klarhet.
 4. Alderskrav:
  • Du må være over 23 år for å kvalifisere som praksiskandidat.

Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om dette eller andre studier?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor står våre studieveiledere klare til å hjelpe deg og forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning. Fyll inn skjemaet så tar en av våre studieveiledere raskt kontakt med deg.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.

Les mer