Produktnr: I/A

Helsefagarbeider

Fagbrevkurset for helsefagarbeider er skreddersydd for deg med allsidig arbeidserfaring innen helsefaget. Kurset hjelper deg på vei mot et fagbrev ved å forberede din kunnskap og dine skriveevner gjennom nettstudier.

kr 10.900,00kr 12.500,00

Tilbud!

Kurstype

fagbrevkurs

Oppstart

19. august

Pris

Kr 10900

Gjennomføring

Nettbasert

Språk

Norsk

Varighet

1 år for VG1-VG2. 6 måneder for VG2.

Eksamen

Eksamen arrangeres av fylket du tilhører

Tilskudd

Kurset er godkjent i statens lånekasse for utdanning

Kursinformasjon og teorieksamen

Kursmål:

 • Forbereder kandidater til teorieksamen for praksiskandidater.

VG1 og VG2: For nybegynnere i helse- og omsorgsfeltet

 • Anbefalt for: Dersom det har gått lang tid siden din siste skolegang, og du ikke har omfattende arbeidserfaring innen helse og omsorgstjenester.
 • VG1: Fokuserer på grunnleggende kunnskap. Det er ingen eksamen på dette nivået.
 • VG2: Fortsettelse av VG1 med mer spesifikk kunnskap. Eksamen avlegges etter fullført VG2.

VG2: For erfarne innen pleie- og omsorgstjenester

 • Anbefalt for: De som allerede har mange års arbeidserfaring innen pleie og omsorg, og som føler at de besitter nødvendig grunnkompetanse.
 • Eksamen: Én skriftlig eksamen, som gjennomføres ved avslutningen av VG2.

Kunnskap og ferdigheter:

Helsearbeiderfaget dedikerer seg til utviklingen av kompetente yrkesutøvere som møter behovene for grunnleggende sykepleie og miljøarbeid på tvers av helsetjenesten. Det vektlegges:

 • Å tilby helsehjelp og forebygge ensomhet.
 • Å bidra til et aktivt liv for pasienter og brukere.
 • Å utvikle praktiske ferdigheter, samt vilje og evne til kontinuerlig kvalitetsforbedring.
 • Å fremme empati og evnen til å yte helhetlig omsorg.
 • Å styrke samhandlingen med mennesker med ulike hjelpebehov, og utvikle profesjonelle yrkesutøvere.

Innleveringer og Veiledning:

 • Det er frihet til å bestemme tidspunkt for innlevering og antall oppgaver.
 • Personlig veiledning gis på hver innlevering, med spesielt fokus på trening i å skrive eksamensoppgaver.
 • Anbefaling: Jevnlige innleveringer med minimum 2 eksamensoppgaver for å lære å integrere pensum i eksamensbesvarelsen.

Oppmelding til Eksamen:

 • Vårsemester: 15. januar – 1. februar.
 • Høstsemester: 1-15. september.

Kjerneelementer i helsefagarbeid:

Kropp, helse og omsorg

Kjerneelementet fokuserer på:

 • Ivaretakelse av helhetlig helse for pasienter og brukere.
 • Betydningen av kultur, levevaner, kosthold, hygiene, og smittevern for livskvalitet og helse.
 • Forståelse av akutt og kronisk sykdom, aldring, og funksjonsnedsettelser.
 • Grunnleggende sykepleie, helsefremmende arbeid, miljøarbeid, habilitering, rehabilitering, og omsorg.
 • Å lindre lidelser og sikre verdig død.

Dialog, relasjon og veiledning

Kjerneelementet fokuserer på:

 • Effektiv kommunikasjon og samhandling med individer av ulik alder, bakgrunn, og behov.
 • Samarbeid med andre yrkesgrupper og frivillige organisasjoner.
 • Viktigheten av rapportering, dokumentasjon, og gjensidig veiledning.
 • Bevissthet rundt egen atferd og holdninger i møtet med andre.

Hjelpemidler, teknologi og velferdsteknologi

Kjerneelementet fokuserer på:

 • Bruk av medisinsk utstyr, hjelpemidler, og teknologi for å forbedre livskvalitet og uavhengighet.
 • Avlastning for pårørende og økt trygghet gjennom teknologisk støtte.
 • Effektivisering av helse- og omsorgstjenester ved hjelp av teknologi.
 • Riktig arbeidsteknikk og stillinger i yrkesutøvelsen.

Etikk og regelverk

Kjerneelementet okuserer på:

 • Møte mennesker med omsorg og empati i ulike livssituasjoner.
 • Systematisk kvalitetsforbedring, brukermedvirkning, og pasientsikkerhet.
 • Profesjonell yrkesutøvelse, yrkesetiske retningslinjer, og regelverk innen helse- og omsorgssektoren.
 • Refleksjon over etiske dilemmaer.

Veien til fagprøven som praksiskandidat

 1. Skriftlig Eksamen:
  • Som praksiskandidat, er det første steget å bestå den skriftlige eksamen.
  • Det kreves ikke et bestemt antall arbeidstimer for å ta den skriftlige prøven.
 2. Arbeidstimer:
  • Etter å ha bestått den skriftlige eksamen, må du kunne dokumentere 8700 relevante arbeidstimer.
  • Fylket du tilhører er ansvarlig for å godkjenne disse timene.
 3. Kontaktinformasjon:
  • Usikker på antall godkjente arbeidstimer? Ta kontakt med fylkeskommunen der du bor for å få klarhet.
 4. Alderskrav:
  • Du må være over 23 år for å kvalifisere som praksiskandidat.

Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om dette eller andre studier?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor står våre studieveiledere klare til å hjelpe deg og forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning. Fyll inn skjemaet så tar en av våre studieveiledere raskt kontakt med deg.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.

Les mer