Helsesekretær VG3

Kurset forbereder deg til privatisteksamen i hvert programfag. Du må kunne vise til godkjente arbeidstimer, før du kan gå opp til fagprøven. Ta kontakt med fylket du tilhører og be om en realkompetansevurdering, før du melder deg på hos oss.

kr 12.500,00

Tilbud!

Kurstype

fagbrevkurs

Oppstart

Fortløpende

Pris

Kr 12500

Gjennomføring

Nettbasert

Språk

Norsk

Varighet

November 2023

Eksamen

3 skriftlige eksamener, en i hvert programfag.

Tilskudd

Vi er godkjent i statens lånekasse for stipend og lån

Helsesekretær handlar om å utvikle yrkesutøvarar som kan dekkje det behovet samfunnet har for kompetanse innanfor logistikk og ressurskoordinering, pasientadministrative system, pasientforløp og pasientsikkerheit i helsetenestene. Programfaga skal bidra til å utvikle yrkesutøvarar som kan arbeide sjølvstendig med administrative oppgåver, og utføre assistanse-, laboratorie- og skiftestovearbeid. Programfaga handlar om å yte service og medverke til prioritering av helsehjelp. Vidare skal programfaga bidra til å utvikle yrkesutøvarar som har evner og vilje til å tenkje nytt, er løysingsorienterte og kan utføre arbeidet i tråd med gjeldande regelverk.

Sjukdom og legemiddel
Kjerneelementet sjukdom og legemiddel handlar om sjukdommar, symptom på sjukdommar og behandlingsformer. Det handlar òg om kva verknader og biverknader legemiddel har. Vidare handlar det om å observere pasientar, rapportere til og samarbeide med anna helsepersonell og bidra til at det blir sett i verk tiltak ut frå tilstanden til pasientane. Å vurdere hastegraden for medisinsk hjelp inngår òg.

Assistanse og administrasjon
Kjerneelementet assistanse og administrasjon handlar om å planleggje, gjennomføre, vurdere og dokumentere administrative oppgåver. Vidare handlar det om klinisk assistanse og laboratorie-, skade- og skiftestovearbeid. Det handlar òg om å medverke til heilskaplege og trygge pasientforløp. Vidare handlar det om regelverk, digitale ressursar og medisinsk-teknisk utstyr og verktøy som er viktige for helsesekretæren.

Pasientkontakt
Kjerneelementet pasientkontakt handlar om å yte service og kommunisere og samhandle med pasientar, pårørande, kollegaer og andre yrkesgrupper. Vidare handlar det om å gi råd og rettleiing til menneske i ulike livssituasjonar. Det handlar òg om å førebyggje sjukdom og helseplager i samarbeid med anna helsepersonell og om å rettleie pasientar. Dessutan inngår det å informere om hjelpemiddel og om helse- og omsorgstenester.

Nye læreplaner for fagbrevløp for praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

Emner

  1. Skriftlig eksamen mot gammel læreplan kan avlegges til og med høsten 2023
  2. Siste fag- og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025

Først må du bestå skriftlig eksamen i alle programfagene, deretter må du vise til 8700 relevante arbeidstimer før du kan gå opp til fagprøven. Det er fylket du tilhører som godkjenner arbeidstimene dine. Ta kontakt med fylket du bor i, hvis du er usikker på hvor mange arbeidstimer du har godkjent. Det kreves ikke et vist antall arbeidstimer for å gå opp til den skriftlige prøven som praksiskandidat. Du må være over 23

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.

Les mer