Helsesekretær VG3

Dette er et forberedende fagbrevkurs. Kurset er for deg som ønsker å følge nettstudier på vei mot fagbrevet til å bli helsesekretær. Meningen med fagbrevkurset er for å utruste deg med ferdigheter som kan hjelpe deg til å bestå fagprøven.

kr 12.500,00

Tilbud!

Kurstype

fagbrevkurs

Oppstart

19. august

Pris

Kr 12500

Gjennomføring

Nettbasert

Språk

Norsk

Varighet

1 år

Eksamen

Eksamener arrangeres av fylket du tilhører

Tilskudd

Kurset er godkjent i statens lånekasse for utdanning

Kursinformasjon og teorieksamen

Kursmål:

 • Forbereder kandidater til teorieksamen for praksiskandidater.

Helsesekretærfaget: Kursets mål og innhold

 • Utvikling av Kompetanse: Kurset sikter mot å utvikle yrkesutøvere med kompetanse innen ressurskoordinering, pasientadministrative systemer, pasientforløp og pasientsikkerhet i helsetjenester.
 • Arbeidsoppgaver: Helsesekretærer vil være rustet til å arbeide selvstendig med:
  • Administrative oppgaver.
  • Assistanserolle i laboratorie- og skiftestuearbeid.
 • Fokusområder:
  • Legger vekt på service og prioritering av helsehjelp.
  • Oppmuntrer til nyskapning og løsningsorientert arbeid i samsvar med gjeldende regelverk.

Eksamensstruktur:

 • Skriftlige eksamener: Det er tre skriftlige eksamener, én i hvert programfag, som en del av vurderingsformen i utdanningen.

Oppmelding til Eksamen:

 • Vårsemester: 15. januar – 1. februar.
 • Høstsemester: 1-15. september.

Kjerneelementer i helsesekretærfaget:

Sykdom og Legemiddel

Kjerneelementet har fokus på:

 • Forståelse av sykdommer, deres symptomer og behandlingsformer.
 • Virkninger og bivirkninger av legemidler.
 • Observasjon av pasienter, rapportering og samarbeid med annet helsepersonell.
 • Initiering av tiltak basert på pasientenes tilstand og vurdering av behovet for medisinsk hjelp.

Assistanse og Administrasjon

Kjerneelementet har fokus på:

 • Planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av administrative oppgaver.
 • Klinisk assistanse samt arbeid i laboratorier, skade- og skiftestuer.
 • Bidrag til helhetlige og trygge pasientforløp.
 • Kunnskap om regelverk, digitale ressurser, og bruk av medisinsk-teknisk utstyr og verktøy.

Pasientkontakt

Kjerneelementet har fokus på:

 • Yte service og effektiv kommunikasjon og samhandling med pasienter, pårørende, kolleger og andre yrkesgrupper.
 • Rådgivning og veiledning til mennesker i ulike livssituasjoner.
 • Forebygging av sykdommer og helseplager i samarbeid med annet helsepersonell.
 • Informasjon om hjelpemidler og helse- og omsorgstjenester.

Veien til fagprøven som praksiskandidat

 1. Skriftlig Eksamen:
  • Som praksiskandidat, er det første steget å bestå den skriftlige eksamen.
  • Det kreves ikke et bestemt antall arbeidstimer for å ta den skriftlige prøven.
 2. Arbeidstimer:
  • Etter å ha bestått den skriftlige eksamen, må du kunne dokumentere 8700 relevante arbeidstimer.
  • Fylket du tilhører er ansvarlig for å godkjenne disse timene.
 3. Kontaktinformasjon:
  • Usikker på antall godkjente arbeidstimer? Ta kontakt med fylkeskommunen der du bor for å få klarhet.
 4. Alderskrav:
  • Du må være over 23 år for å kvalifisere som praksiskandidat.

Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om dette eller andre studier?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor står våre studieveiledere klare til å hjelpe deg og forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning. Fyll inn skjemaet så tar en av våre studieveiledere raskt kontakt med deg.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.

Les mer