Produktnr: I/A

Renholdsoperatør

Skreddersydd fagbrevkurs for voksne innen faget renholdsoperatør. Kurset er for deg med allsidig erfaring innen renhold. Som et forberedende kurs gir det deg en mulighet for å ruste deg mot fagbrevet som renholdsoperatør.

kr 9.900,00kr 11.500,00

Tilbud!

Kurstype

fagbrevkurs

Oppstart

19. august

Pris

Kr 9900

Gjennomføring

Nettbasert

Språk

Norsk

Varighet

1 år

Eksamen

Eksamen arrangeres av fylket du tilhører

Tilskudd

Kurset er godkjent i statens lånekasse for utdanning

Annet

Med undervisning: Mandager kl: 17:30

Kursinformasjon og teorieksamen


Kursmål:

 • Forbereder kandidater til teorieksamen for praksiskandidater.

Renholdsoperatørfaget

Renholdsoperatørfaget fokuserer på dyptgående kunnskap og praktiske ferdigheter innenfor renhold, for å sikre høye standarder for hygiene og miljø i ulike typer bygninger og anlegg. Målet med fagbrevkurset er å forberede studenter på en karriere som profesjonelle renholdsoperatører, med kompetanse innenfor følgende områder:

 • Kjemikaliebruk: Forståelse for riktig og sikker bruk av renholdskjemikalier, inkludert dosering og potensielle helse- og miljørisikoer.
 • Rengjøringsmetoder: Kunnskap om ulike rengjøringsmetoder og teknikker for effektivt renhold av forskjellige overflater og rom.
 • Materialkunnskap: Innsikt i ulike typer materialer som finnes i bygninger, og hvordan de best rengjøres og vedlikeholdes.
 • Planlegging og organisering: Evne til å planlegge og organisere renholdsarbeidet effektivt, inkludert tidsstyring og prioritering av oppgaver.
 • Kalkulasjon: Ferdigheter i å beregne nødvendig tid, personell og materiell for ulike renholdsoppgaver.
 • Service og kundebehandling: Evnen til å yte utmerket service og håndtere kunderelaterte spørsmål og utfordringer på en profesjonell måte.
 • Bærekraft og miljø: Bevissthet rundt miljøvennlige renholdsløsninger og praksiser som bidrar til et bedre miljø.
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS): Kunnskap om HMS-regler og -praksiser for å sikre et trygt arbeidsmiljø for både renholdsoperatører og brukere av bygget.

Innleveringer og veiledning:

 • Det er frihet til å bestemme tidspunkt for innlevering og antall oppgaver.
 • Personlig veiledning gis på hver innlevering, med spesielt fokus på trening i å skrive eksamensoppgaver.
 • Anbefaling: Jevnlige innleveringer med minimum 2 eksamensoppgaver for å lære å integrere pensum i eksamensbesvarelsen.

Oppmelding til eksamen:

 • Vårsemester: 15. januar – 1. februar.
 • Høstsemester: 1-15. september.

Kjerneelementer i profesjonelt renholdsarbeid:


Renholdsplanlegging
Kjerneelementet renholdsplanlegging omfatter:

 • Planleggingssystemer: Bruk av ulike systemer for planlegging i bygg, anlegg, installasjoner og transportmidler.
 • Behovsanalyse: Analyse av renholdsbehov for å planlegge kostnadseffektivt renhold.
 • Dokumentasjon: Dokumentering av det utførte arbeidet.
 • Vurdering av overflater: Evaluering av egenskaper, tilstander og bruksområder for overflater og renholdsobjekter.
 • Suksessfaktorer og Tjenestenivå: Sikring av kritiske suksessfaktorer i renholdsleveransen og oppfyllelse av krav i tjenestenivåavtaler.

Renhold
Kjerneelementet renhold fokuserer på:

 • Renholdstyper: Regelmessig, periodisk og spesialrenhold i diverse miljøer.
 • Levetid og kvalitet: Opprettholdelse av overflatenes livssyklus i henhold til kvalitetskriterier.
 • Kvalitetssikring: Kritisk evaluering og sikring av renholdsleveransens kvalitet.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet inkluderer:

 • Fareidentifikasjon: Identifisering og forhindring av helse- og livsfarlige situasjoner i renholdsarbeid.
 • Risikovurdering: Arbeidsvurderinger i tråd med gjeldende lovgivning og sikker jobbanalyse.
 • Utstyrsbruk: Korrekt bruk av utstyr og maskiner i samsvar med regelverk.
 • Arbeidsmetoder: Arbeid utført i henhold til gjeldende systemer og tiltaksplaner for HMS.
 • Bærekraft og miljø: Kollegialt samarbeid om miljøvennlige og bærekraftige renholdsløsninger.

Veien til fagprøven som praksiskandidat

 1. Skriftlig eksamen:
  • Som praksiskandidat, er det første steget å bestå den skriftlige eksamen.
  • Det kreves ikke et bestemt antall arbeidstimer for å ta den skriftlige prøven.
 2. Arbeidstimer:
  • Etter å ha bestått den skriftlige eksamen, må du kunne dokumentere 8700 relevante arbeidstimer.
  • Fylket du tilhører er ansvarlig for å godkjenne disse timene.
 3. Kontaktinformasjon:
  • Usikker på antall godkjente arbeidstimer? Ta kontakt med fylkeskommunen der du bor for å få klarhet.
 4. Alderskrav:
  • Du må være over 23 år for å kvalifisere som praksiskandidat.

Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om dette eller andre studier?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor står våre studieveiledere klare til å hjelpe deg og forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning. Fyll inn skjemaet så tar en av våre studieveiledere raskt kontakt med deg.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.

Les mer