Tannhelsesekretær VG3

Dette er et forberedende fagbrevkurs for deg som ønsker gjennom nettstudier å forbedre din kompetanse og dine skriftlige evner. Meningen med kurset er for å gjøre deg klar til å ta fagbrevet som tannhelsesekretær

kr 10.900,00

Tilbud!

Kurstype

fagbrevkurs

Oppstart

19. august

Pris

Kr 10900

Gjennomføring

Nettbasert

Språk

Norsk

Varighet

1 år

Eksamen

Eksamener arrangeres av fylket du tilhører

Tilskudd

Kurset er godkjent i statens lånekasse for utdanning

Kursinformasjon og teorieksamen

Kursmål:

 • Forbereder kandidater til teorieksamen for praksiskandidater.

Tannhelsesekretærfaget: Kursets mål og innhold

Utvikling av Kompetanse: Kurset er rettet mot å utvikle yrkesutøvere med dybdekompetanse i tannhelseadministrasjon, pasientkommunikasjon, hygienepraksis, samt støtte ved tannbehandlinger. Målet er å sikre at tannhelsesekretærer har ferdighetene som kreves for å effektivt håndtere pasientforløp, tannhelseinformatikk, og bidra til høy pasientsikkerhet i tannhelsetjenester.

Arbeidsoppgaver: Tannhelsesekretærer vil være kvalifisert til selvstendig å ta seg av:

 • Administrative oppgaver innen tannhelsepraksis.
 • Assistanseroller under tannbehandlinger, inkludert forberedelse og opprydding.
 • Støtte til pasientkommunikasjon og veiledning om munnhygienepraksis.

Fokusområder:

 • Prioriterer pasientservice og effektivitet i tannhelsetjenesten.
 • Fremmer innovasjon og problemløsning innenfor tannhelsesektorens rammer.

Eksamensstruktur:

 • Skriftlige eksamener: Det er tre skriftlige eksamener, én i hvert programfag, som en del av vurderingsformen i utdanningen.

Oppmelding til Eksamen:

 • Vårsemester: 15. januar – 1. februar.
 • Høstsemester: 1-15. september.

Kjerneelementer i tannhelsesekretærfaget:

Smittevern, assistanse og administrasjon

Kjerneelementet har fokus på:

 • Hygiene og smittevern: Viktigheten av rene praksiser for å forebygge smittespredning.
 • Klargjøring av behandlingsrommet: Forberedelse for en sikker og effektiv behandlingsprosess.
 • Assistanse i tannbehandlingssituasjoner: Støtte til tannlege eller tannpleier under behandling.
 • Forebyggende tannhelsearbeid: Initiativer for å fremme god tannhelse blant pasientene.
 • Administrative rutiner: Effektiv håndtering av daglige kontoroppgaver.
 • Bruk og vedlikehold av digitale verktøy og teknisk utstyr: Sikre at alt utstyr fungerer som det skal.
 • Gjeldende regelverk og yrkesetiske retningslinjer: Overholdelse av lover, forskrifter og etiske normer.
 • Prinsipper for universell utforming og helse, miljø og sikkerhet (HMS): Tilrettelegging for alle pasienter og sikring av arbeidsmiljøet.

Tenner, munnhule og sykdomslære

Kjerneelementet har fokus på:

 • Anatomi og funksjon: Oppbygging og virkemåte for tenner og munnhule.
 • Tann- og munnhulesykdommer: Vanlige lidelser og deres behandling.
 • Tannhelsens innvirkning på generell helse: Sammenhengen mellom munnhelse og kroppens helsetilstand.
 • Kosthold, sykdommer og legemidlers effekt på tannhelsen: Hvordan ulike faktorer påvirker tannhelsen.

Pasientmottak

Kjerneelementet har fokus på:

 • Omsorg og respekt i mottak av pasienter og pårørende: Skape en velkommen og trygg atmosfære.
 • Serviceyting: Høy standard på kundeservice og pasientbehandling.
 • Forståelse for pasientens behov: Identifisere og imøtekomme individuelle behov.
 • Motivasjon og veiledning for bedre tannhelse: Opplyse og inspirere til sunne munnhelsevaner.
 • Fysisk og psykologisk førstehjelp: Kunnskap om hvordan man håndterer akutte situasjoner.
 • Samarbeid i team og med andre yrkesgrupper: Effektiv kommunikasjon og teamarbeid for optimal pasientbehandling.

Veien til fagprøven som praksiskandidat

 1. Skriftlig Eksamen:
  • Som praksiskandidat, er det første steget å bestå den skriftlige eksamen.
  • Det kreves ikke et bestemt antall arbeidstimer for å ta den skriftlige prøven.
 2. Arbeidstimer:
  • Etter å ha bestått den skriftlige eksamen, må du kunne dokumentere 8700 relevante arbeidstimer.
  • Fylket du tilhører er ansvarlig for å godkjenne disse timene.
 3. Kontaktinformasjon:
  • Usikker på antall godkjente arbeidstimer? Ta kontakt med fylkeskommunen der du bor for å få klarhet.
 4. Alderskrav:
  • Du må være over 23 år for å kvalifisere som praksiskandidat

Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om dette eller andre studier?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor står våre studieveiledere klare til å hjelpe deg og forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning. Fyll inn skjemaet så tar en av våre studieveiledere raskt kontakt med deg.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.

Les mer