Tannhelsesekretær VG3

Kurset forbereder deg til privatisteksamen i hvert programfag. Du må kunne vise til godkjente arbeidstimer, før du kan gå opp til fagprøven. Ta kontakt med fylket du tilhører og be om en realkompetansevurdering, før du melder deg på hos oss.

kr 10.900,00

Tilbud!

Kurstype

fagbrevkurs

Oppstart

Fortløpende

Pris

Kr 10900

Gjennomføring

Nettbasert

Språk

Norsk

Varighet

Desember 2023

Eksamen

3 skriftlige eksamener, en i hvert programfag.

Tilskudd

Godkjent i statens lånekasse for stipend og lån

Tannhelsesekretær handler om å dekke samfunnets behov for yrkesutøvere som utfører administrative oppgaver og gir assistanse ved munn- og tannbehandlinger. Programfagene skal bidra til en trygg, serviceinnstilt og effektiv tannhelsetjeneste. Videre skal programfagene bidra til selvstendige og omstillingsdyktige yrkesutøvere som kan kommunisere med pasienter, brukere og samarbeidspartnere og utføre tannhelsesekretæroppgaver sikkert og nøyaktig.

Du bestemmer selv når du ønsker å levere oppgaver og hvor mange, men du får veiledning på hver eneste innlevering og god trening i å skrive eksamensoppgaver i hvert programfag.. Vi anbefaler at du jevnlig leverer inn oppgaver og leverer inn minimum 2 eksamensoppgaver i hvert programfag. , slik at du lærer hvordan knytte pensum inn i eksamensbesvarelsen din. Oppmelding til eksamen høstsemesteret er 1-15.september.

Smittevern, assistanse og administrasjon
Kjerneelementet smittevern, assistanse og administrasjon handler om hygiene og smittevern, klargjøring av behandlingsrommet, assistanse i tannbehandlingssituasjoner og forebyggende tannhelsearbeid. Videre handler det om administrative rutiner og bruk og vedlikehold av digitale verktøy og teknisk utstyr. Kjerneelementet handler også om gjeldende regelverk, yrkesetiske retningslinjer, prinsipper for universell utforming og helse, miljø og sikkerhet.

Tenner, munnhule og sykdomslære
Kjerneelementet tenner, munnhule og sykdomslære handler om hvordan tenner og munnhule er bygget opp og fungerer. Videre handler det om sykdommer i tennene og munnhulen og om hvordan tannhelsen påvirker hele helsetilstanden. Det handler også om kosthold, sykdommer og legemidler som påvirker tannhelsen.

Pasientmottak
Kjerneelementet pasientmottak handler om å ta imot pasienter og pårørende med omsorg og respekt og å yte service. En viktig del av dette er å forstå pasienters behov og å motivere og veilede pasienter til nødvendige endringer for å bedre tannhelsen. Fysisk og psykologisk førstehjelp inngår også. Videre handler det om å samarbeide i team og med andre yrkesgrupper.

Nye læreplaner for fagbrevløp for praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

Emner

  1. Skriftlig eksamen mot gammel læreplan kan avlegges til og med høsten 2023
  2. Siste fag- og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025

Først må du bestå skriftlig eksamen i hvert programfag, deretter må du vise til 8700 relevante arbeidstimer før du kan gå opp til fagprøven. Det er fylket du tilhører som godkjenner arbeidstimene dine. Ta kontakt med fylket du bor i, hvis du er usikker på hvor mange arbeidstimer du har godkjent. Det kreves ikke et vist antall arbeidstimer for å gå opp til de skriftlige eksamener i programfagene. Du må være over 23 år.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.

Les mer