Regnskaps- og lønnsmedarbeider

Fagskoleutdanningen i Regnskaps- og lønnsmedarbeider tilbys deltid over ett år og er tilpasset for en travel hverdag med ukentlig digital kveldsundervisning. Man får tilgang til digitale læringsressurser og opptak av undervisningsøktene. Utdanningen er ideell for de som ønsker å balansere studier med jobb og familieliv. Vi forbereder deg til både privat og offentlig sektor, utstyrt med nødvendig kompetanse for å nå dine karrieremål. 

Videomarkedsføring i sosiale medier

Søker du etter en måte å gjøre din kreativitet til din karriere? Ønsker du å mestre kunsten å fange oppmerksomheten til et digitalt publikum? Da er vår fagskoleutdanning i videomarkedsføring i sosiale medier det perfekte valget for deg! Vår utdanning er skreddersydd for å utruste deg med de praktiske ferdighetene du trenger for å skape engasjerende og nyskapende videoer som ikke bare fanger seernes oppmerksomhet, men også forvandler dem til lojale følgere og kunder.

Sosialpedagogikk i arbeid med barn og unge


Utforsk sosialpedagogikk, et spennende felt hvor sosiologi og pedagogikk møtes for å belyse hvordan vi lærer og vokser i samspill med andre og samfunnet. Utdanningen gir deg praktiske verktøy og innsikt for å veilede og inspirere, og forbereder deg til å gjøre en forskjell i barn og unges liv gjennom utdanning og sosialisering. Gjør deg klar til å bidra til et mer inkluderende samfunn med en utdanning i sosialpedagogikk.

Arbeidsmetoder i barnehage

Ønsker du å styrke din beslutningstaking og stå stødig i utfordrende situasjoner i barnehagen? Vår utdanning er nøye utformet for å gi deg den tryggheten og kunnskapen som kreves. Med fokus på praktiske metoder og dybdekunnskap, rustes du til å ta velinformerte valg som støtter barnas beste. Utdanningen gir deg kompetansen til å håndtere et bredt spekter av situasjoner, og verktøy for å bygge et trygt og støttende miljø for barna du jobber med.

Psykisk helse og livsmestring i ungdomsskole og videregående skole


Bli en nøkkelspiller for å styrke ungdommens psykiske helse og livsmestring i skolen! Vi ruster deg med både de teoretiske og praktiske verktøyene som kreves for å gjøre en forskjell for elevene. Gjennom utdanningen utvikler du nødvendige ferdigheter for å støtte, veilede, og inspirere ungdom i en sårbar utviklingsperiode.

Psykisk helse og livsmestring i barneskole og SFO

Fagskoleutdanningen i psykisk helse og livsmestring har som hovedmål å forme reflekterte yrkesutøvere med en solid yrkesetisk standard. Gjennom studiet utvikler du kompetansen som trengs for å forstå og håndtere barn og unge sine utfordringer knyttet til psykisk helse. Vår tilnærming gir studentene ikke bare faglig dyktighet, men også et etisk fundament for å skape meningsfulle bidrag til enkeltindividers livsmestring.

Psykisk helse og livsmestring i barnehage

Start din reise mot å styrke psykisk helse og livsmestring for barnehagebarn! Denne utdanningen gir deg nødvendig kunnskap og praktiske ferdigheter for å støtte barns psykiske helse i barnehagen. Gjennom en blanding av teori og praksis, lærer du å gjenkjenne og imøtekomme psykiske utfordringer hos barnehagebarn. Studieløpet er utformet for å utvikle din faglige dyktighet og gi deg verktøyene du trenger for å bidra positivt til barns tidlige livsmestring, og forbereder deg til å spille en sentral rolle i å skape et støttende psykisk miljø i barnehagen.

Spesialpedagogikk i barnehage

Bli en nøkkelperson i barns liv! Denne utdanningen er skreddersydd for deg som jobber med barnehagebarn og ønsker å gjøre en forskjell.  Med en balanse mellom teori og praksis, tar vi sikte på å utruste deg med gode verktøy for å støtte barns sosiale og emosjonelle utvikling i et inkluderende læringsmiljø. Du vil tilegne deg kunnskap og strategier om hvordan du kan identifisere, implementere og vurdere spesialpedagogiske tiltak i samarbeid med ulike instanser.

Spesialpedagogikk i barneskole og SFO

Bli en nøkkelperson i barns liv! Denne utdanningen er skreddersydd for deg som jobber med skoleelver og ønsker å gjøre en forskjell.  Med en balanse mellom teori og praksis, tar vi sikte på å utruste deg med gode verktøy for å støtte barns sosiale og emosjonelle utvikling i et inkluderende læringsmiljø i barneskole og SFO. Du vil tilegne deg kunnskap og strategier om hvordan du kan identifisere, implementere og vurdere spesialpedagogiske tiltak i samarbeid med ulike instanser.