Arbeidsmetoder i barnehage

Studiet har som overordnet læringsutbytte å utvikle studenten til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard